Hallice Hallice Halik

İnsanlıkta bu gönül imtihanlarından ne anladıysa zaten
Her bir mimetik öğretinin parasempatik sinirlere yerleşmesiyle
Zamanlarımız
Çok şükür rahatlayabiliyor…

Ancak kendi kendimize pek de zaman rahatlatabildiğimiz söylenemez
Özellikle sıkkın bir ego hapishanesinin içinde senelerce
Kendini aç susuz sütsüz ve lavabosuz tuvaletsiz bırakmışların
Yaptığı sıkkın kürtaj kültlerinde kurban edilen fetusların
İçindeki nurun sönüşünü izlediğim geçmiş yaşamlarımda

Beynim yarılmış ve çığlıklar atıyordum.
Öyle bir ölümle öldüm
Cesedim geberip gitmeden,

Ebediyetimi Cesedimin içine giydim.

Sakıncalı yerlerinize de uğrayın demeyi zaten pelesenk ettim
Dilimde sakız gibi çiğniyorum ben bir papağanım
Uçmayı öğrendim de bulutlara konuştum,
Yağmurlarla sizin yemeklerinize aktım

Ben Jigglypuff’ın kerametli uyku şarkısını da
Charmender Charmelion Charizard
Sağlam bir dönüşüm hikayesi geçirmiştik
Cehennemin içinden Aşkın Nefesin
Ah sen kurtuluş günlerinden mi geçtin?
Yoksa kurtuluş getirmeye mi geldin…

Bu savaşlar ne zaman biter.

Sunni Alevi Künni Keş Tacir Habis İblis Pislik Beşparaetmez
Yetim Hakkı Kul Hakkı Piç Hakkı Torbacı Hakkı
Otun Hakkı Bokun Hakkı RahmOTun Hakkı
Teslis Striptiz Yapmadı mı da Zamanın Hakkının Patlayan
Anlayışınızda ince ince yol alarak
İncilerinizi parlatmanız mıydı?

Uruk Hailere kaptırdığınız.
Yerde dost sandıklarınızda arayın bir de
Art niyeti şimdi,

oooıo oıooo
ıııoı ıoııı
11101 10111
00010 01000
OOOIO OIOOO
IIIOI OIOOO
OOOIO IOIII

Bindu Visarga
Nada Bindu

İsmi Lalanaydı
Çilelerin en yoğunlaştığı zamanda gelmişti

Sanki Nephyts her bir yanımı sarmaş dolaş kıstırmış
Ve bir de kendini sinsice Isis kılığında yerleştirmiş

Sanki Işidi de kendisi yaratmış gibi gelmiş de
Of of nerelerden nerelere gittik sonra o ilişkinin içinde
Barışmayı da öğrenmiştik. Yaptık bir serserilik de vardır
Bir bedeli demenin de bedelini ödemek

Özgürlüğü kazanmaktı.

Deliliğinden girdaplar açmış binlerce Bakkhanın
Parçalamasını istediğimde de Asitliydim
Muradıma erdim… Thebes benim.

Ve seni almadan gitmiyorum, gidemiyorum.
Karanlığını da aydınlığının potansiyeli
Olarak gördüğümde
Kördüğümleri de kendinden çözebilisin

Çünkü Nephyths “Aşkım!” diyerek geldiğinde
Tipimin dağılmasını da kabul ettim
Sevgiye yer açmak için
Form içinde kalmış anlakların sınırlı akılların
Birazcık terbiye ile zulümden uzaklaşmasına
Sevgiye başlamasına ön ayak olmak için
Kırık dişlerimi bile yaptırmıyorum

Siz hali hazırda yorgun argın bitkin sorumsuzluktaki
Karanlığın renkli ve civcivli ve belki janjanlı ve
Cafcaflı fiyakalı mağazalarda jön bön bon ve son olarak
Da don kafalı genellikli realitelerinizden geçerken

Size dokunmadan nasıl masumiyetiyle sevebilirim?
Dışardaki her şeyi biriktirdim ve içimde belirginleştirdim
Kendime dokunmam da yetiyor sessiz sessiz.
İçsel gözümün bir bakışı
Bir dışarı fırlayışı
Söylemem lazım bunları ki
Karşımda korkmayın
Dişim sivridir
Ancak korkmadan geçebilirsin zaten
Uzaylılıktan kalma beşeriliğini temizleyecek hale gelişlerin
Suistimal edilme konusundaki becerilerinle

Ve zamanın içinde kendine çektiğin ifrit ve iblislerden
Gına geldiğinde dönersin içine de çekersin çözersin
Çilelerini şuurun doğumlarının

Çünkü o kadar abartmışlar ki bazı davaları
Esas davanın kendisi karışmış
Taht kavgaları ve kan davaları
Sıkıntıya sokan sokuyor
İptal olan da oluyor

Anlatabilen de anlatıyor.

Çünkü bu romantiklerden gına mı geldi?
Ah sizi gidi bostan korkulukları sizi.
Nerede hareket ve bereketiniz
Az ötede ise sefaleti manzara edinmiş
Cehaletinizle bir ampulden daha fazla
Aydınlık verebilirseniz

Beni hacamat edebildiğiniz yerlere geldiğinizde
Usul usul konuşurum sizinle

En derin korkularınızı suçluluk ve utançlarınızı
Rahiya bilirim zaten…
Zamanla unutulan
Ve yerine kalıcı bir ıtır geleceğindenHer zaman eminim!

W-LAN

Gayreti gaflet mi bildiniz?
Sırrını ebced mi sandınız?
Karabasanlarınızı mı tepiklersiniz artık
İblislerinizi mi zincirlersiniz
Yoksa cüzzamlıları mı öpersiniz
Kezzabınızı damardan zerk ettiğinizde
Hayat verebiliyorsanız
İfritlerinizi öpücüklerle eritirsiniz

Kendinizi fabrika ayarlarına geri döndürme
Gibi bir lüksünüz olduğunuzu düşünme
Gafletindeyseniz, fişiniz takılı mı?
En azından bir Omnimetre ile kontrol edelim.

Temassızlık, kaçak veya kablo direnci var mı?

Hakikat Hakkı – Yalan ve Zararın Telafisi

Tövbenin tamamlanması ve Tanrının affı için zararın telafi edilmesi gerekir.

Mümkünse zarar telafi edildikten sonra işlenmiş zarar kadar hayır yapılması yaşam ve özgürlük hakkı, yaşam kalitesi, toplumsal refah, sağlık, basiret, adalet, hakikat ve değerler (temel, esas ve yüksek) için gerekir.

Günahların ve suçların çoğu Tanrıya karşı değil insanlara karşı işlenir. İnsanın günahından ve suçundan Tanrı sorumlu tutulamaz. Tanrı gözetir ve vazifeli görevli varlıklar aracılığı ile cezalandırır, ancak herkes kendi hür iradesiyle yaptığından sorumludur.

Dini yasalar ne olursa olsun arkasındaki Ruhsal Hakikat ve Öz İrfana dayanmalıdır. Din olmayan bir şeyi önermez. İman hakikat ile değer kazanır ve hakikate sabitlendiği zaman tamamlanır. Ruhsal konularda her zaman bilinmeyen faktörü olduğu için hakikat de insan gözünde daimi olarak insanların hem bireysel hem de toplumsal akıl ve anlayışının gelişmesiyle daha öteye taşınır.

 • Her birey yaptığı her şeyden sorumludur.
 • Her birey öğrenmesi gerekip öğrenmediğinden sorumludur.
 • Bireylerin doğru ve gerçeklerden öğrenemediğinden öğretemeyenler, saklayanlar ve paylaşmayanlar sorumludur.
 • Bilgiyi saklayarak veya yalan söyleyerek insanları doğrulardan ayırmak hakikat hakkını gasp etmek olarak yorumlanır.
 • Birey sahip olduğu imkan, para, yetenek, güç, bilgi ve enerjiyi nasıl kullandığından sorumludur.
 • Daha yüksek imkan, para, zeka, farkındalık, güç, bilgi ve enerji sahibi olan insanlar toplumda daha az sahip olanların kalkınmasından ve muhtemel-mevcut acizliğinden sorumludur. İmkanı olan imkan yaratıp yol açmalıdır.
  • İnsi-Melekler nurani görevliler oldukları için paylaşımda bulunmak sorumluluk ve yükümlülüktür.
  • Toplumdaki cehaletten aydınlar da politikacılar da medya da sorumludur. Toplumun bir kesmine aptal-cahil diyen ve aydınlanması için çaba göstermeyen birisine aydın denilemez. Böyle bir açıklama toplum içinde fitne, kavram karmaşası ve karanlığa sebep olur. Aydın ile halkın arasını açar ve halkın birbirine bilip bilmeden aptal-cahil demesine sebep olur. Böyle bir durumda bu hem cehalete sebep olma hem sorumluluk almamama hem de vurdumduymazlık olarak değerlendirilir. Ünlü bir sözde-aydın böyle derse aydınlık yolunda yeterince gelişmemiş bireyler de gaflete gelip kolaya kaçarsa, böyle düşünerek cehaleti daimi kılar.
  • Köy enstitülerini köylülerin elinden alırsanız haliyle ve yaşam alanlarının şartlarından ötürü bilgiden ve işleyecek bilgi yoksunluğundan ötürü bilgelikten mahrum kalırlar. Temellere geri dönmek gerekir.

Telafi doğrulamadan sonra zarar kadar hayır yapıldığı zaman gelir ve bir o kadar daha hayır işlendiğinde istikrar sağlanır.

Bu telafi ve hayırlı istikrar bireyler tarafından sağlanmadığı zaman Tanrı ile iletişim kurmak, Ruhsal ve İlahi doğrulukla yargılayabilmek ve anlayabilmek pek mümkün değildir. Tanrı ile irtibat telafi ve istikrar sağlama yönünde mümkündür ancak karışıklık içinde doğrulama yapılan bir süreçten geçilerek sağlık sağlandıkça netleşir. Tanrı ile irtibatınız da benötesi bağlamdan gerçekleştiği için yüksek inisiye bile olsanız çevrenizde, dahil olduğunuz gruplarda yalan veya zihinsel hasar varsa bu bağlantıda netlik az olabilir ve bildiğiniz doğruların gerekliliğini yapmadığınız zaman yeni bilgilere açılamayabilirsiniz.

Bir yalanın doğrusunu bildiğiniz yerde susarsanız, işin doğrusunu kimse bilemez. Bir delile sahipseniz bilginizi çoğaltmanız gerekir. Kanıtlanamayan durumlarda spekülasyon ile şaibeye vurgu yapılması ve soruşturmaya zorlama yapılması gerekir. Soruşturulmayan süre zarfında delil yok etme ve önemli konuların gündemden düşmesi riski vardır.

Milletvekili dokunulmazlığı konusu halk tarafından milletvekillerinin de şaibe ve şüphe uyandırmama konusunda güveni üzerinden verilir. Bu yüzden şaibe oluşturacak hareketlerin varlığında dokunulmazlıklar kalkmalı soruşturma zorunlu olmalıdır. Toplum sağlığı ve huzuru için konu kendi menfaati olunca kendini denetleyemeyen politikacıların denetlenmesi, yalan ve gerçeklerin ifşa edilmesi terör veya bölücülük değil, İlahi Düzenin sağlanması için bir gerekliliktir.

Herkesin kusuru insanlar kadar kendi yaşamını da etkiler. Bu yüzden herkes kendi kusurlarına karşı dikkatli olmalı ve göremediği kusurlara karşı eleştiriye açık olmalıdır.

Zarar veren bireye ceza verilmesi telafiye yetmez, ancak telafi etme ve zararı tekrarlamama yönünde doğrulama yapabilir. Kimse telafisi mümkün olmayan zararlar vermemeli. Telafisi mümkün olmayan zararların da bilerek veya bilmeden, doğrudan veya dolaylı olarak oluşmasına sebep olmamalı ve göz yummamalıdır. Zarar ve yalan kesinlikle alışkanlık haline gelmemeli ve normal karşılanmamalıdır.

Bireylere verilen zarar, bireyin kendisine telafi edilmelidir. Masum birini öldürmenin telafisi yoktur, kederi vardır. Masum birini yaralamanın telafisi yoktur, acısı vardır. Tekrarlamak kesinlikle bırakılmalı ve önüne geçilmelidir. Savaş, kitle imha, organize suçlar, cinayet, tecavüz gibi yollarla masum insanların ölümüne ve maddi-manevi yaralanmasına sebep olan birisinin özgürlük hakkı yoktur. Bu kişilerin genel-geçer hukuki yargıların yöntemlerinin yetmediği durumlarda da kısıtlanması, buna sebep olan psikolojik hastalıkların giderilmesi ve cezalandırılması gerekir.

Topluma verilen zarar, topluma telafi edilmelidir. Pozisyon, yetki ve statüsünü bireysel veya grup çıkarları için kullanırken toplumu kandırmanın telafisi ifşa ve infaz ile bitmez. Doğrular bilindikten sonra doğrulama mümkün olur. Böyle kişilerin acilen statü, güç, yetki ve makamlarının elinden alınması, yaptıklarının itiraf ettirilmesi ve başkaları tarafından zararın temizlenip telafi edilmesi gerekir.

Yalan doğruyu sakladığı ve çarpıttığı süre boyunca negatif ihtimallerin gerçekleşmesine sebep olur. Yalan doğru bilgi yerine yanlışı önerdiği için cehalete sebep olur. Yalan ile muradından koparılmış bir toplumun özgür iradesinin dayanakları elinden alınmıştır.

Toplumu manipüle etmek için oluşturulan kasti kargaşaların doğrudan telafisi yoktur. Olayların tek taraflı yorumlanması bütüncül gerçeği saklar. Bu durumda sadece güç sahibi bireyler değil, tarafsız bilirkişiler de dinlenmelidir ve medyada (hem ana-akım hem de alternatif) yer sahibi olmalıdır. Bilirkişilerin yorumları taraf tutan siyasetçilerden daha değerlidir ve medyada daha fazla yer tutmaları gerekir.

Söylenen yalanların doğrularının açıklanması gerekir. Doğrusu açığa çıktığı zaman kişi söylediği yalanın sorumluluğunu alarak, statü-yetki-itibar kaybı ve küçük düşme gibi durumları üstlenmelidir. Böyle kişilerin intihar etmesi çözüm değildir. Kişi kendini nasıl tanıtmışsa tanıtsın herkesin o kişinin doğrularını bilmesi gerekir.

Bütün yaşamını ve geçimini yalanlar üzerine kuran birisinin toplum ve bireylerin yaşam hakkına kastı vardır. Böyle kişilerin yaşam hakkı sıfırlanır; toplumsal yasalar infazı yasaklasa veya imkan vermese bile Azrail ve Tanrı nezdinde infaz icazeti vardır ve toplumun muradını açtığı yerde birini infaz etmek, öldürmek-yaralamak-kısıtlamak, günah değildir. Doğru söylediği zaman hapse düşecek veya linç edilecek birisinin yalan söylemesi bozulmuş bir kendi kendini koruma güdüsünden kaynaklıdır, bu kişiler yetki ve güçlerini kendi menfaatleri için kullanarak toplumu oyalarken, yalanların delillerini de ortadan kaldırabilirler. Kendi doğrusunun açığa çıkmasını göze alamayanların yaşamının ne kadar değeri kaldığını düşünmek gerekir. Böyle durumlarda kendini koruma güdüsü verilen zararın ve oluşan karışıklığın büyüyerek devam etmesine sebep olur, öldürme icazetinin temelinde bu vardır. Böyle durumlarda bulunan kişiler şuurlarını yitirmişlerdir ve kronik yalan hastalığından müzdariptirler. Kronik yalancılara güç, makam, mevki, statü, yetki verilmemeli varsa ellerinden alınmalıdır ve zararları ölçüsünde ceza yaptırımı uygulanmalıdır.

Kimsenin yaşamını kendi şahsına uygun bir şekilde idame ettirebilmesi için yalan söylemesine gerek yoktur. Yalancılık hastalık yaratır, yalanın üzeri yalanlarla kapatılırsa sonuçları telafi edilemeyebilir.

Her yalancı yalanını devam ettirebilmek için yalanların içine doğru katması gerektiğini bilir. Ancak bu doğruluk değil doğruluğa ihanettir. Her yalancı kendini korumak için delilleri saklayabilir veya yok edebilir. Böyle kişilerin etrafında olup delilleri gören kişilerin delilleri çoğaltması ve kendilerini koruyarak ifşa etmesi toplum sağlığı ve refahı için gereklidir.

Kendi menfaati için yalan-manipülasyona ve şiddete başvuran art niyetli kişilerin topluma-bireylere zarar teşkil edecek niyetlerini bozmak için yalan söylemek ve yanlış yönlendirmek zararı önlediği için geçici olarak izinlidir. Hayat hakkı başkasına zarar vermediği ve muradını kapatmadığı sürece yalandan daha önemlidir.

Kendi doğrularını açık bir şekilde insanlara aktaramayan birisinin karın çakra ve üzerinde bütün gelişimi durur. Böyle bir kişi toplumsal mevki, statü, yetki sahibi olmak için yeterli olgunluğa sahip değildir. Anlayış ve aklını sınırlandıran psikolojik ve fiziksel hastalıklara sahip kişilere demokratik toplumlarda yetki ve güç verilmemelidir, ancak hizmet ederek kendilerini vicdanen sağaltabilirler.

Toplumsal boyutu etkileyen yalanların telafisi zor ve bazen imkansızdır. Politikacıların dokunulmazlık ardından yalan söylemesi hem insanlık suçu hem de toplumsal suçtur. İnsanların temel haklarının ihlalidir ve infaz gerektirir. Özellikle politik ve ekonomik şaibelerin bulunduğu durumlarda ve olağanüstü hallerde bütün politikacılar için dokunulmazlıklar kalkmalıdır. Genel olarak yaptırım ve denetim eksikliği bir sağduyu açığı oluşturur.

Medyanın yalan haber yayınlaması hem insanlık suçu hem de toplumsal suçtur. Geçen günler boyunca gündemde söylenen yalanların doğrusunu bildirmek yerine çarpıtmak veya asılsız haber yapmak insanları oyalamak olduğu için zararlı kasıt vardır. Doğruluktan uzak kalmak toplumun değerini düşürür. Böyle bir durumda toplumun kısıtlanmış doğrular üzerinden özgür iradesiyle yaptığı seçim ve hareketleri temelsiz hale gelir. Telafi edilmesi imkansız hale gelebilir.

Politikacıların medya üzerine baskı uygulayarak kendi aleyhlerinde yorumlanabilecek yayınları yasaklaması veya mevcut olayların yayınlanmasını örtbas etmeleri ‘medya’ kelimesinde vurgulanan tarafsızlığın ihlalidir ve böyle bir durum medya çalışanlarının muradını kapattığı kadar yayından bilgi alan herkesin muradını kapatır. Aynı şekilde rakip, muhalif, tarafsız seslere ana-akımda yer verilmemesi ve bu bireylere karalayıcı haber yapılması, hizmet ettikleri yerde düşman olarak gösterilmesi büyük bir yanlıştır ve yanlışlıklara gebedir.

İktidar partileri toplum hayrına hizmet eden tek güç değillerdir ve toplumun tamamını temsil etmezler. Kendi seçmenlerinin de tamamının toplumsal iradesini yansıtmazlar. Muhalif, iktidar-karşıtı ve bağımsız sesler de bütünün hayrını gözetebilir. İktidar partilerinin kendi parti tabanı ve seçmeninin hayrına olması bütünün hayrı demek değildir. Bütünün içindeki diğer unsurların hayrı için iktidar dışı seslere de yer vermek gerekir.

Medya her zaman gündemde gerçekten mevcut olan olayları yayınlamalı ve yayın içeriğinde tarafsız ve yoruma açık bir şekilde yansıtmalıdır. Kişi ve grup çıkarları için yapay gündem oluşturmak veya geçmişi tekrar etmek, mevcut gündemin üstünü kapatmak içindir. Bunda toplum sağlığı, dirliği, refahı ve hür iradesi üzerinde art niyet ve kasıt vardır. Medya büyük bir prodüksiyon zinciri ile insanlığa açılan bir yayındır ve bu prodüksiyonun kendini kendi içinden ve dışından denetleyen tarafsız organlar olmalıdır. Medya denetimi sadece RTÜK gibi bir denetleme değil, toplum tarafından oluşturulan serbest ve özel tarafsız denetimlerden de geçmelidir. Sosyal ve Alternatif Medya’da gösterilen haberler ile Ana Akım medya paralellik göstermelidir.

Başkasına itiraf atmanın ve arkasından insanlara yanlış tanıtmanın telafisi zordur. İtiraf durumunda kişinin yalanını açıklaması, bunu yapmaya kendisini iten sebepleri de doğrulukla saklamadan açıklaması gerekir. Başkası hakkında biri yalan söylediği zaman, tövbenin tamamlanması için yalan söylediği herkese doğrusunu aktarması ve zannı ortadan kaldırması gerekir. Özellikle topluma hayrı olabilecek birisinin yanlış tanıtılması cezalandırılması gereken kusur olarak algılanır. Bunda gecikmekte toplum zararına kasıt görülür ve telafi fırsatları değerlendirilmediğinde ceza şiddeti arttırılır.

Yalan toplumsal bir suçtur ve her zaman başkalarını etkiler. Hakikat herkesin hakkıdır ve yalan hakikat hususunda cehalet ve belirsizlik durumlarına sebep olur. Yalan otomatik ve olağan bir şey haline geldiği zaman riyadır. Riyakar birisinin karakterinin bozukluğu söz ve konuşma bozuklukları olarak gözükür.

Yalan sezgi ve zihinde hastalık ve kırılma yapar. Yalan grup şuurunun ortak düşüncelerini tıkar ve grup zihnini bozar. Yalan hakikatin üstünü başka bir şeyle kapattığı için Tanrı’dan kopma sebebidir.

Kimse kimseyi yalan söylemeye zorlayacak kadar psikolojik, toplumsal veya ekonomik baskı uygulamamalıdır. Bu durum kişilerin kendi menfaatleri üzerince hakikat hakkını kaybetmelerine sebep olur. Ancak toplumsal menfaat için hakikat yine açık olmalıdır.

Aile, iş ve arkadaşlar arasında söylenen çok önemsiz yalanlar aradan çıkabilir, ancak bunların da doğrularının belirtilmesi en azından bir günlükte tutulması gerekir.

Psikolojik baskı veya tehdit altında söylenen yalanların da doğruları açıklanarak telafi edilmesi çok gerekli değildir ve hayati tehlike teşkil ediyorsa sır saklama olarak görülebilir, ancak böyle koşullar altında sessiz kalmak daha tercih edilir.

Psikolojik ve toplumsal baskı altında söylenen yalanların telafisi toplumsal dönüşümle gereksiz tabu, inanç, dogma ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla mümkün olabilir.

Doğrusu söylendiği zaman aşırı tepki/hassasiyet gösteren bireylerin cidden yalanla yaşamak gibi bir kararları olsa bile doğrular en azından ulaşabilecekleri bir günlüğe yazılmalıdır.

Kısmetse Biraz da Romantizm

“Ledünni ilimlere bulaşıyorsun. Zor bir hayata hazır mısın? Uzun süre yanında hiç kimse olmayabilir. Kimse seni sevmeyebilir. Seni rezil etmeye ya da başına çorap örmeye çalışanlar olabilir. Kısmetini kapamak için sürekli büyü saldırısı altında kalabilirsin, cebren ve hile ile kadınlar senden uzak tutulabilir. Emin misin?”

“Hazırım!”

Yine uzun süren bir yalnızlık döneminden sonra bir ay kadar önce zamparalık yapma iznimi aldım. Bir senedir kız arkadaşım yok, olduğu zamanlar da biraz yıpratıcı oldu. Ne kadar sevsem de, ben ve romantizm pek iyi bir kombinasyon olmadı. Bir takım kısır döngüler. Ancak sevmeyi çok seviyorum ve bundan dolayı da önümdeki ilişkilere umutla bakıyorum. Sadece kovalayamıyorum.

Hatırı sayılır derecede aksiyon oluyor hayatımda ve bütün bu meselelerin arasında biraz da karşı cinsle olan ilişkilerime pek de dikkat edemiyorum. Kadınlar sanki çok şeye takıyorlarmış gibi. Ama bir ilişki bulmamı ve yaşamamı da engelleyen bir çok faktör devreye giriyor.

image

Yalnız kalmaktan şikayetçi değilim aslında. Aşk zaten bir çok şekli ve haliyle her zaman hayatımda. En basitinden daimi bir İlahi Aşk hali var. Bu halin içinde manevi açıdan Hermafrodit bir yapım olduğundan dolayı bedensel cinselliği de önemsemeyince, yakınlaşmak gibi bir ihtiyaç da çok oluşmuyor. Ancak normal olanın biraz da sevgilinizle birlikte olmak olduğunu kabul edersiniz. Beden dokunulmaya ihtiyaç duyabilir. Sevgilinizin sesini duymak istersiniz, hayatınızda güzellik olur.

image

Aşk tabi çok güzel bir olay. Herkes sıkıntısını çekiyor ama neden bu kadar sıkıntı haline getiriliyor anlamıyorum. Bence gururu biraz da kenara koymak ve esasımızla çıplak kalana kadar soyunup, bir de öyle birbirimize bakabilmemiz lazım. Gerçekten ne kadar soyunabiliyoruz. Ebedi hayat deneyimim içinde binlerce yıldır yaşattığım aşklar var. Ruh eşlerimizle olan ilişkilerimiz hayatlar boyunca sürebiliyor. Böylesi aşkları yaşatmak için iki tarafında farkında olması gerek. Hal böyleyken ruh biraz da çok-eşli olabiliyor ve bir çok kişiye aynı anda koşulsuz sevgi ve aşk besleyebiliyor.

image

4 seneden uzun süredir karşılık kalmasına rağmen koşulsuz olarak platonik aşk duyduğum bir kadın var. Ama ilişkimizin ebediyet açısından bakıldığında taşıdığı yükleri düşününce senelerce karşılıksız sevmek hiç acıtmıyor. Okulda onu gördüğümde tansiyonum oynuyor, beynimden vurulmuşa dönüyordum. Yakınlaşabilmem ve arkadaş çevresine girebilmem bile bir sene kadar sürmüştü. En son açılmak istediğimde benimle iletişim kurmayı engellemesi ne kadar üzücü ve yorucu olsa da kendisini hala sevebiliyorum. Düşüncesi bile heyecan veriyor. Ancak benden uzak olması, duvarlar örmesi ve engellemesi ömürlere yayılmış bir ilişkinin de tam olarak yaşanamamasına sebep oluyor. Benden kaçması aynı zamanda kendisinden kaçması oluyor. Aslında kendine daha dikkatli baktığı yerde, kendisi içinde beni de görebilir.

Genellikle insanlara gösterdiğim anlayışın karşılığını alamam, ancak bunu da anlayışla karşılıyorum. Yine de bu konuda adalet görmem gerçekten güzel olur.

image

Aslına bakarsanız cinsel olarak kısa süreli deneyimlere de açığım. Özgür ve koşulsuz sevginin varlığı durumunda cinsel şifa ve simya amacıyla da insanlarla birleşebilirim. Benim için cinsel birlikteliklerin de bir amacı ve niyeti olmalı. Manevi derinliği olmayan bir şey yaşıyamıyorum, bir ilişkiyi ne kadar sürerse sürsün sadece cinsellik üzerine kuramıyorum. Manevi derinlik olmadığı zaman cinsel olarak uyarılmıyorum. Bu da beni kadınlara yürüme ve kur yapma konusunda frenliyor.

Bu yönüyle aslında aklında başka kişiler olan kadınlar için bile araya girebilecek bir yapım var. Benimle yaşayarak öğrenebileceği cinsel tantra deneyimi ile sevgilisine daha uygun bir eş olarak gidebilir. Böylece benden sonra gideceği erkeğin şifalanmasını sağlayabilir. Cinselliğin çok önemli bir simya ve şifa gücü var. Bu sanatı ya riskleriyle birlikte bir sevgilinizle keşfederek öğrenebilirsiniz, ya da konuda tecrübeli birisiyle birlikte olarak öğrenebilirsiniz.

image

Ancak ne olursa olsun Tantrik cinsellik ilk defa yaşandığı zaman birisinin hayatında radikal değişimlere sebep olabilir. Bu açıdan tantrik cinsellik de özellikle değişime direnç gösteren insanlar için korkutucu olabiliyor, ancak ben değişime her zaman kucak açarım, özellikle problemler varsa, ayrıca açığa çıkan enerji her zaman niyet doğrultusunda akış gösterir. Süprizlerde güzellikler olarak gelir. Bu yüzden bence gayet güvenli, neden bu kadar çekiniyor insanlar pek anlayamıyorum. Bir kere yapıldıktan ve öğrenildikten sonra beraber olunan herkesi olumlu bir şekilde etkileyebilirsiniz. Kısmetimin kapanması toplum için gerçekten büyük bir kayıp oluyor. Bu iş virus gibi yayılsa herkes sağlığına çok hızlı bir şekilde kavuşur ve sağlığını hep korur.

image

Neden sevgilin yok? Bunu neye bağlıyorsun? Nasıl birisini arıyorsun? İlişkilerden beklentin nedir?

1) Aşırı dürüstüm. Bu göz korkutabiliyor. 3 senedir tuttuğum bir dürüstlük yemini var. Sakladığım şeyler bazen oluyor, ancak bunları da genellikle açık ederim. Bu yüzden yalan yakalama konusunda uzmanlaştım. Yalancı birisinin mental bedenine baktığım anda boğaz çakrasında hastalık görüyorum.

Birisi bana yalan söylediği zaman Maha Kundalini onu çarpabiliyor.

Haliyle birisinin yalan söyleme alışkanlığı varsa bir sevgili olarak yanıma yaklaştırmak yerine iyileştirmeye yönelirim. Özellikle samimi olduğum bağrıma bastığım kişinin yalancı olmamasına çok dikkat ediyorum artık. Yine de sevgililerimin hepsi daha önce yalan söyledi ve bazıları büyük yalancılardı, böyle kombinasyonlar hiç iyi sonuçlar vermedi ve olan da bana oldu.

Her konuda açık ve dürüst olmam korkutucu oluyor bu yüzden, özellikle saklayacak bir şeyleri olan veya kendine güvenmeyen kadınlara. Dürüstlük çoğu kişinin geliştiremediği bir erdem. Ego problemleri olduğu zaman özellikle kişi kendini savunmak için gereksiz yere yalanlar söyleyebiliyor.

image

Ancak ben bir inisiye olarak sevgilimin de inisiye olmasını tercih ederim. En azından inisiye erdemlerini benimsemesi gerekir, göstermesi yetmez; erdemli olmalı. Ruhsal sırları ve manevi ilimleri bilmelerine rağmen inisiye erdemlerini geliştirmeyen önemli bir grup var. Vazife bilincine sahip olması da önemli. Sevgilimi vaktini boş geçirmemesini ve kendine faydalı olduğu kadar topluma da faydalı olmasını çok önemsiyorum.

image

2) Toplumun ve insanların ihtiyaçlarına koşmaktan kendi meselelerimi çok önemsemiyorum. Bu yüzden maddi gelirim ve kendime ait bir ekonomik özgürlüğüm yok. Para konusu araya girmesin diye ekonomik özgürlüğümden feragat ettim, 26 yaşımda ailemle yaşıyorum ve üniversiteyi tekrar kazanarak kendime bir kabile edindim.

3) Toplumun genelinde Maji, Parapsikoloji, Psişik Güçler gibi konulara dair önyargılar ve korkular var. Kadınlara her zaman Maji, Simya, Bedensiz Varlıklar, Parapsikoloji, Şifa, Okültizm, Ezoterizm gibi konularla uğraştığımı söylüyorum. Çünkü bu kimliğimin önemli bir yönü.

image

Değişime açık olmak bu açıdan yine önemli. Maji sanatı hem ruhsal olarak olgunlaşma hem de bireysel ve toplumsal açılardan değişim oluşturmaya yöneliktir. Kimsenin arkasından iş çevirmem.

Hoşlandığım ve aramızda çekim oluşan kadınlara bile bağlama büyüsü yapmıyorum. Bu yolla cinsel ilişki kurulmasını majikal tecavüz olarak görüyorum. Bu yüzden hiç bu yola başvurmadım. Romantik ve cinsel konularda manipülasyon da yapmam.

image

4) Ruhsal konulara iyice yüklenmeye başladıktan sonra arkadaşlarımın çoğu benden uzaklaştılar.

5) Sadece bir arkadaşım sana birisini ayarlayayım diye bir girişimde bulundu. O kızın da platonik aşkı vardı.

6) Anlaşılması için merak ve emek gösterilmesi gereken birisiyim. Bir insan sevgilisini rahatlıkla tanımak ve anlamak ister. Gizemlerle dolu birisi belki çekici olabilir ancak sevgilisini tanıyamamak birisinin canını sıkabilir. Ben yine de açık sözlüyüm ancak bana yakınlaşan kişiler ve eski sevgililerim de beni yeterince tanıyamadı. Haritama bakmaları da yetmiyor.

7) Geçmiş yaşamlarımda Hypatia ve Charlotte Bronte gibi kadınlardım. Animamın halini düşünün. Bana enkarne bir Sophia lazım sanki.

8) Biraz kadınların inisiyatif kullanmasını istiyorum. Ben yine hoşlandığımı açık bir şekilde belirtirim ve kapıyı açarım. Kimsenin üzerine gitmek istemiyorum. Nadir olarak açılırım veya elini tutma-sarılma gibi girişimlerde bulunurum. Ancak beraber yürürken adımlarımı uydururum. İlk tanıştığım birisine de seçim yapması için zaman veririm, başka taliplerle birlikte düşünsün.

Bir dönem reddedilmekten çok korkardım. Ancak bunu aştığımı düşünüyorum. Kur yapmazsam veya açılmazsam pişman olacağım bir kadına gider gerçekten reddedilme pahasına bile olsa açılırım. Ne yani? Sanki kalabalığın ortasında hiç bir kadından dayak yemedim, ancak bu 2011 yılında eski sevgilimden ayrılırken oldu ve aldattığım için yaptı, ondan sonra kimseyi aldatmadım. Kendisi bunu ulu orta yaptığı için ben de burada paylaşmaktan çekinmiyorum.

image

9) Muhabbet ortasında bazen ihtiyaç doğrultusunda aniden transa girebiliyorum. Bunu bir çok kişi yanlış anlayabiliyor ya da itici bulabiliyor.

10) Benimle birlikte olmayı bir çok yönden Gandalf, Dr. Who, James Bond ve Rick Sanchez kombinasyonu biriyle birlikte olmak gibi düşünün. Çokboyutlu varlığımı bütüncül olarak yaşıyorum. Sadece Fiziksel Dünya’da yaşamıyorum.  Cinlerle konuşmak yerine insanlarla uzaktan iletişim kurmayı tercih ederim. Ancak yine de uçuş halinde olan birisiyle birlikte olmaya herkes hazır değil, bunu anlayışla karşılıyorum

image

Gün içinde manevi boyutlarda da bolca zaman geçiriyorum. Fiziksel olarak bulunmadığım yerlerde oluyorum. Yanımda olmayan kişilerle telefon kullanmadan telepatik iletişim halindeyim. Astral projeksiyon gözüm açıkken de yapabildiğim bir şey.  Anlaşılması zor birisi olabilirim ve bunu da anlayışla karşılıyorum.

image

Bu açıdan benimle günlerini geçirecek birisinin de sadece fiziksel planda odaklanmamış olmaması lazım. Deli değilim, bütün bu seyahatlerin bir anlamı var. Yıldızlara ve gezegenlere gittiğim zaman da aslında kollektif bilinçteki belli başlı alanlara gidiyorum ve toplumu etkileyen simya-şifa çalışmaları yapıyorum. Bu yönüyle aslında diğer boyutlarda yaşadığım her şey aslında bir şekilde fiziksel plandaki olgulara bağlı. Zamanda da sürekli seyahat ederek tarihsel karma üzerinden kollektif bilince şifa çalışmaları yapıyorum.

image

11) Uzun soluklu beraber olacağım veya evleneceğim kişinin tarih yazma cesareti göstermesi lazım.

image

Kadın-Erkek arasındaki hem toplumsal hem de cinsel adaletin sağlanması için Cinsel Simya, Ruhsal Cinsellik gibi konularda topluma açık bir şekilde konuşma cesaretine de sahip kadınlar arıyorum. Gerçekten cesur kadınlara ihtiyacım var. Öyle bir kadına gerçekten yatırım yapabilirim.

image

Aksi takdirde ilişkinin kısa sürmesi veya hiç olmaması taraftarıyım. Yapmam gereken çok şey var. Bu yönden gelecekte neler yapmak istediğimi bildiririm. Yürüyeceğim yol kesin ve nettir, bir kadının çekip çekiştirmesiyle yolumu değiştirmem, ancak yine de sağlayabildiğim kadar uyum sağlarım. Gerçekleştirmem gereken vazifelerim var ve bunlar toplumsal öneme sahip olduğu için taviz veremem.

image

12) Şımarık bir kadına ancak ders veririm.

13) Yalancı bir kadının yalanını kendine gösteririm.

14) Korkak bir kadını korkularıyla yüzleştiririm.

image

15) Negativite hem bir şifacı hem de bir insi-zebani olarak yaşamımın parçası. Negativiteyi olduğu gibi kabul etmeden ne şifalandırılabilir ne de doğrulanabilir. Cezalandırma yerine doğrulamayı daha çok tercih ediyorum. Ben kimseye kişisel olarak düşmanlık beslemesem bile bana düşmanlık besleyenler ve benimle doğrudan veya dolaylı yoldan uğraşanlar olabiliyor.

image

16) Sürekli bir öğrenme ve öğretme aşkıyla yaşıyorum. Bu yönde hep bir şeyler anlatır veya açıklarım. Boş muhabbet yapamıyorum veya havadan sudan konuşamıyorum. Ailem veya arkadaşlarım hakkında konuşmak yerine bildiğim konularda paylaşımda bulunmak veya merak ettiğim konularda soru sormayı tercih ederim. Benimle ilişki kurmak didaktik bir şey olabiliyor. Sevgili olmak istediğim veya kur yaptığım kadınlara da genelde anlatma modunda olabiliyorum. Meraklı olmayan birisi beni çekemez.

image

17) Çok sefer şaşırtıcı şekilde tarihe geçmiş birisiyim. Geçmiş yaşamlarımın hakikatiyle olgunlukla yüzleşmek herkesin harcı olmayabilir. Ancak bunu yapacak kişi de kim olduğumu ebediyetiyle gördüğü zaman gerçekten çok mutlu olacağına inanıyorum.

image

Ben kim olduğumdan oldukça memnunum. Ancak kimseyle bu mutluluğu tam olarak samimiyetiyle paylaşamıyorum. Hatta söylediğim zaman şüphe çekiyor ve hatta bazen deli olarak görülüyorum ve engelleniyorum, bunu anlayışla karşılıyorum. Ancak engellemek daha büyük problem oluşturuyor. Çünkü o an bu bilgiyi vermemin de bir sebebi oluyor.

image

Onlar Cahil Kalsın Diye Onca Hile

Tarihe nakledildiği haliyle 04:18 – 8 Temmuz 2017

Ellerinde miymiş sanki içtikleri sudan ikram ederken zehirleyenlerin hayat.

Hakikatinden geçer sadece,
Ancak hakikatte hallice
Bir dolamaçlar varsa
Buyursunlar çözelim

Bu düğümler bu kilitler,
Artık yeter!
Kim izin veriyor size,
Bilmeniz mi?

 marvel deadpool ryan reynolds wade wilson GIF

“Bildirmeyiz onlara olur biter”
Deyişlerinizde mi korursunuz izninizi…

 marvel deadpool ryan reynolds wade wilson GIF

Peki ya Biz bildirirsek.
Birbirimize o zaman ne olur?

Uslanmaz veletler mi örecekmiş kader ağlarını?

Bir ikilik, bir ayna içine sıkışık kalmış?
Alim oldum diyen kendini böyle yansıtırsa,
Kendi üzerinde bile yeterince çabalayamamış
Ismarlama bir defter yazmaya kalksa
Hiç utanmadan sıkılmadan
Ne de olsa onlar cahil diye onca hile
Yapmayı kendine sünnet bilmiş birisinin
Masallardan tekerine de o biçim bir çomaktır
Benim ilmim.

 archer danger zone skytanic GIF

Ama ne bahsederim ki zaten onlardan size,
Bilin ve farkında olun diye
Geçelim mi?

Ama hiç de kofti gözükmüyorlar…
San ki!

 archer GIF

San ki!
Almamışsın başına belayı
Da geçirmişsin böylesini başına
Alim diye zikredersin
İlmin sahibi kim?

Niye sen olmayasın ki?
Hayatın deneyimin…
Senin.
İçine derin derin işle
Dünyaca nimet var…
Dünyada ahiret var…
Hakkın senin!

Sahip çıktığın sürece.

Bu karanlık dehlizlerden nasıl çıkacağız,
Sanki ermiş de durmuş anlatıyor.

 archer GIF

Eren anlatmaya devam ederken yürüyor
Ama öyle bir şey ki
Anlatabilene Aşk olsun…
Cidden Aşk olsun!

Bak diyorum ki,
Bana öyle bir tokat,
Sorduğum her Evet-Hayır sorusunda geliyor.

Ama bu alimler zalim olunca
Kutsalınızı alırsınız siz de ayaklarınız altına
Hayatın nefesin…

 anime archer ray pam cheryl GIF

Kudurmuş bir karmaşa ve kargaşamada
Sevgi Sevgi Sevgi
E peki nerede bunun gereklilikleri
3 Kere zikrettim
Anlayışı gelir mi şimdi?

En basitinden bari bütün gün karşılarında geçirdikleri
Televizyonunda ver doğrusunu da

Demeyelim “Başımızda bir bela var.”

 cartoons & comics archer bryan cranston sterling space race GIF

Buddha gelir bu da geçer.

Neden çünkü aydınlanmaz bunlar diyeni bile
Aydınlatacak var…
Ya Hu, Mübareği siz nasıl bilirsiniz?

Azıcık sorgulayın Ya Hu…
Mübarek nedir?

Her bir tanesi takılmış bir illüzyona sanki.
Kendinin yanına bir kötüsünü koymadan değer kazanamıyor.
Ya o zaten mantıksal bir çizgi,
Geçersin ve gidersin.
Yürü yürü yürü…

Ama lütfen sıkışma,
Bir ekrana
Bir dar kalıba
Ama sıkıştır
Ve incele…

 fx archer sterling archer danger zone GIF

Yakaladın mı anlarsın.
Anı yaşarken her şey gelir geçer.
Yakaladığını da bırakırsın.

OnCahile OncaHile
İçine işle
Çünkü
İşlemezsen içine
İnce ince
Senin halin
Nice
Diyorum ki
Nice Nice

 cartoons & comics archer bryan cranston sterling space race GIF

Nietsche’nin de şimdiki enkarnasyonunu uzaktan tanırım
Daha iyi tanıdığım Bedri Ruhselman’ın şimdiki enkarnasyonu
İle sevgili olurlardı, ömürlük aşklarının ötesinde bir aşkları da
Olur mu dersin.
Eh! Tabi olur…

Benim de millenyumlar süren aşklarım var,
4 sene platonik ve karşılıksız
Kaldı diye hiç üzülmüyorum yani.
Onca zamandır Sokrates’i sevmişim.
Şimdi büyüdü ülke kurtardı, lider oldu.
Okullarda sınıflarda suratına bakarız
Yanında Türk Gençliğine Hitabesiyle.

Deadpool's Fun Sack deadpool ryan reynolds deal with it GIF

Zaten tam olarak da bahsettiği şey;
İç mihraklar Dış mihraklar.

Ha işte tam onların
Hakkından da gelmemiz gereken anlardayız.

Kudurmak yerine, akıllı olun.

Algı eşikleri açıldığı zaman
Ufuklarınız çatırdar da
Sonsuzluğa bir adım daha uzar
Kapasiteler…

 dr who GIF

İşte kapasitenin geliştiği yer de,
Tam olarak buradadır.

BBC doctor who time bbc drama GIF

Aklınız aklınızın ötesine geçebilir.
En basitinden birleşerek…
Başka akıllarla…

Anlayın şimdi Platonik-Sokratik aşkın gizemlerini
Tarihsel kanıtlarıyla birlikte.
Tarih içinden geçip giden ölümsüz bir aşkımız vardır.
Onu da biz yaşatırız.

İçten içesiyle yetmez,
Dışarı da taşırırız böylece.

Koalisyon bile yapamayacak kadar
Eleştiri kaldıramayan
İktidar sahiplerinin elinden
İktidarı almaya mı gideriz,
Yoksa İstanbul’da yeni bir devlet mi açarız şimdi?
Aslında biraz da o biçim bir meselenin içindeyiz.

 rick and morty GIF

Ama ben diyorum ki bu sefer merkezi sistem yapmayalım.
Çünkü merkeze kim geçiyorsa sıkıntı yapıyor.
Oncahile oncahile nice nice kime kime…

Cinaslarımda çok gösterişe kaçmamam
Biraz da elimden geldiğince yazışımdan gelir.
Çünkü aciliyetler var
Bazen de sanatıyla uğraşamam.

Uğraşılmışı gelir.

 archer neat GIF

Tembelleri ayaklandırmaya yeter mi?
Bir tanesi vardı “Tembel Ayaklanması” diye yazmıştı…
Ne güzel bahsediyordu tembellikte de ne güzel düşünülüyor diye.

Gelde istediklerim olmuyor diye sitem etme şimdi.

Ama bazı şeyler
Gerçekten uğraşmaya değer.
Özellikle değerleri zaptetmek
Kıyastan ötede bir anlayış ile
Hakikate zincirlemek
Mesela
Mesele bu olabilir

 film batman joker the dark knight heath ledger GIF

Tam olarak neye göre hareket edeceğin.
Ya da ne yapsan hakaret olmaz hayata.
Çünkü o hakaret de korktuğun Tanrıya olur.
Bir yalanı yaşamak mesela
Mesele bu mu olmalıydı?
Ama olan da olmuş işte…

Şimdi ben Resullük ettim diye
Geldiysem de bir önceki seferde
Sosyalist devrim planları yapıp
Gerçekleştirmekle uğraşıyordum
Ruhsal güçler de vardı…

 pandawhale sitepandawhalecom archer supervisor GIF

Ama olan oluyor yani.
Yani olan oluyor aması yok.

Olanı da olduğu gibi işlemek gerek.
Daha iyisini oldurabilmek için.

İşte o biçim bir meselenin içindeyiz
Ve hepinize dost diyemiyorum.
Açık açık kendinizi adamadığınızda
Bir yola…

Ama dostluğunuzu kazanmak istiyorum.
Ama bu sadece benim zaferim değil.
Hepimizindir…

Rick and Morty rick and morty adult swim GIF

On cahile onca hile yapanlar
Yapmasalardı onların da kazanırdım dostluklarını

O yüzden düşmanınızı iyi seçin.
Aklınıza kastı olanın kastı
Sizi alt etmek içindir…

 scott pilgrim GIF

Bir toplumu bunlara emanet etmeyin.
Geçmişte Resullük etmişim,
Kadroda açık varsa yine edebilirim.
Ama bu senin de yapamayacağın anlamına gelmez.
Doğrusunu bil yeter, hakikatin kalbine nişan almazsan
Ancak çölde çember çizdirirsin.

Bu yolda hepimiz yürür,
Hepimiz büyürüz.

Ben kehaneti, yapmaya cidden karar verdiğimde bilirim.
Vurdumduymazca kıyamet tellallığı yapan bari önce
Kendine şifa surundan üfürsün de
Temiz bir tesisat ile görsün önünü,
Böylece ilerisi için daha güzel bir yol resmetsin.

 netflix sad shit peanuts charlie brown GIF

Ama daha Ruhu bedeninde kendi içinde iyice üfürmeyi becerememişse
Ona da bir mürşid gerekir. Kitaplarda gördüğünden öte.
Gördüğü hocalarından da öte hocalığın standart sapmalarıyla
Standartlarını saptamaya kadar ilerlediğimizde

Ama mürşid de nedir ki?
Herkes kendini muradınca sivriltir.

Sarılın, barışın.
Küstahlığın ilerisi için kahrı derin
Çünkü sizden küstahı vardır da
Statüsünü korumak için söylediği
Yalanın doğrusu çıksa ortaya
Öldürmenizin caizliğini siz de bilirsiniz.
Çünkü beceremeyebilir yalanını öldürmeye
Gözünüzün içine bakarak nasıl daha iyi yalan söyleyebileceğini öğrenir.

 watch rick morty prop xw2just GIF

Öylesinin karşısında gözlerinizi dikerek
Hakikatinizi korumak kadar,
Az ötedeki hakikate erişmeyi de
Azabınız değil ödeviniz bilin.

BU ZATEN HER KONUDA GEÇERLİDİR!

Sorumluluk bile almadan güce hırs yapanlardan
Daha da hırslı olması gerekir sorumluluk alanların.
Aynı gücün de ötesine geçmek için.
Ama yalan var ama hakikat…

 life world joker the dark knight heath ledger GIF

Şizofrenlerin çoğunun derdi geçmiş yaşamlarında.
Kuruntuyu daha orada yapmış, kaçmış yüzleşememiş,
Bu yüzden de coşunca enerjisi zaptedememiş.
Döndür geri, çözülür düğümleri.
Bu Ruh da öyle ki çokça kişiliği kaldırabilir zaten.
Ama gel gör ki şiir okuduğu için hapse atıldığında
Sindiremeyip kendi içindeki cebelleşmelerini iyice şişmiş
Şimdi idam diyor, kendine yapılan adaletsizliği
Başkasına senelerdir yapıyor.
O gerçekten o mu?

 archer GIF

Çaresizliğini sıçratarak mı yaşatıyormuş kendini?
Çaresizliğin sureti mi oluyormuş,
Etrafında da dalkavukluk arayan.
Kendi başına çalıp oynayan.

Peanuts thanksgiving peanuts charlie brown snoopy GIF

Yalanına bile vurdumduymazca uyan
Bir gurur kurultayı, sanki tek bir kişiden ibaretmiş gibi
Bütün yönetimler ve bütün işler,

Zülkarneyn böyleleri için yetişti…
Ve yetiştirmeye devam etti…
Çek fişlerini bitir işi…

Rick and Morty rick and morty adult swim GIF

Yoksa Penysylvania’ya gittiğinde oturttukları koltukta
Oturan bir ifrit miydi içine kaçan?
Yoksa onu mu görüyoruz?
Ortalık yerde eleştiri bile kaldıramayıp düşmanlık yaratan…
Oradaki anlaşma da neydi öyle?
Görüntü koymak mı?
Bir kukla…

Adult Swim rick and morty GIF
Zaten kefenimle çıktım yola derken,
Ölmemiş miydi?
Onu takip eden de zombileşiyor sanki.
Durmak yok yola devam dedikleri yerde
Yol hatadan dönmektir aslında hakikatini sorarsanız.

Hele bir Muhammed dediği yerde görün,
Görüntüde yalan söyleyebiliyor mu?
Ondandır zaten o kadar korumalarla dolaşması…
Görüntü için, şak diye anlarsınız.

 archer sterling cyril space race GIF

O yüzden onun da arkasındakini
Ancak araştırdığınızda görürsünüz
İyice araştırdığınızda…
Bakmanız yetmeyebilir.

Böyle bir geleceğe giden?
Senelerdir aynı şeyi tekrarlayıp duran bir medya
Bir paralel açmışlar beceremeyince anlaşmayı da
Gurur kurultaylarında…
Sevgi mi tutuyormuş?
Yoksa iyice inandırmaları mı, en iyilerinin kendileri olduğuna…
Nede olsa koalisyonlardan ve daha berisinde kontgerilladan dolayı
Bir türlü kendi aklını sivriltememiş bir ulusa,
Din üzerinden duygu sömürüsü yapmak ne kadar kolay
Akıl parçaladığı yerde,
Akıllar almazsa kendi üzerine,
Vicdanınıza bile işlemez sanki
Herkes bir de yalana alışırsa

 rick and morty GIF

Çünkü en ufak tozu kendine kondurtmaz yalanlar.
Ancak kendi üzerine sempatik gözüksün diye koyduklarından başka.

Yoksa ne diye sıksınlar o kadar biber gazını gençlerin üzerine.
Sanki çok şereflice bir hareketti
Bir eleştiri bile dinlememek.

Haysiyeti şerefi ve haklı bir gerekçesiyle
Oraya gelenin de izafi olduğu kadar herkesi ilgilendiren
Bir hakikati vardır ve söylemek isterse…

Şiir okudu diye hapse atıldı ondandır deyip,
Merhamet mi ederiz sanki, televizyonda bir görüntüye…

 the dark knight heath ledger GIF

Tabi birilerine silah da satarlar,
Hatta ne de olsa yakında kağıt para devri biter deyip,
Son son kalpazanlar da işi iyice öğrendi her türlü
Merkez bankası parayı yenilerken biri formülü de yollar.
Euro, Riyal, Dolar, Lira…
Her bir şeyinden de basarlar…
Köprü de yaparlar, ihale de alırlar…
Gemicikler de… Değerler ne de olsa biçtiğimiz kadar…

Doctor Who doctor who laughter dr who evil laugh GIF

İzafiyetten bir icazet tekeri yapar ötede okültistlerde zaten.
Hakikat diye resmederler ama, geçici geçici şeyler…
…Ama olan da oluyor işte…
…İşte olan da oluyor ama…

Nede olsa az mı ruhsat davası dönüyor ilaç sektöründe yani…
Bir derde deva olamadılar gittiler diyorum…
Bir de öbürünün formülü daha iyiymiş, ruhsatı dönerken…
Bizim adamlara verelim de onlar da dönsünler köşeyi…
Bazı bazenlerde de…

Ah diyorum ama ah.
Bu kadar küstahlık ve yalanın yalanlığına
Şahit olup da susup duran var ya…
Ah işte o darbelerden kalma psikolojiye,

 bored rick and morty over it i just got bored GIF

İç mihrak dış mihrak, ya bir bırak
Allah Aşkıyla gel de bak!
Ehadiyetin meselesi hep Global.
Ama bu iş de Lokal başlar.
Artık internet de var.
Santral yapmaya gerek yok.

Niye bir gruba yönetsin diye yöneteceği daha fazla insan veriyorsunuz ki.
Her yönetici grubu kendi yapabildiği kadar yönetsin.
Bir de lütfen bir bilene danışsınlar…
Ordan buradan çevrelerine gelen Manipülasyon Kurdu Danışmanlar da ne?
Okültistler mi yoksa?

Rick and Morty rick and morty adult swim aids GIF

John F. Kennedy’i de okültistlerden bahsettiği yerde suikaste gitmişti.
Zaten gizli bir şeye parmak bastığın anda, Başkan bile olsan tehdit altındasın.
Şimdi görüntüdeki başkanın arkasındaki kim?
Hepimizin derdi onunla zaten.

Daha o kadar hakikat naklettikten sonra ağzımdan “En el-Hakk” dediğimde kafamı kesmişler.
Yoksa Resul ahiretteki yaşamına geldiği yerde ebedi hakikatini diyebilecek ortam mı bulmuş?
Sembolik anlatılan şeylerin aynısını mucize olarak beklerler.

 movies batman joker trick the dark knight GIF

Sanki Kızıldeniz yarmadım bu sefer de.
Tekbir getirip kardeşlerini kurşunlayanları Dini bütün sanırlar.
Ben zaten dini kelamı ağzıma almadan
Herşeyi Allah’a yormadan sosyalist devrim tezgahlamışım,
Meselelerin çok ciddi olduğu yerde.

 rick and morty adult swim rick morty GIF

Gizemciliklerine başlarım şimdi onların
Din ehli alimler iseler gitsinler
Ülkelerin ve şirketlerin başına
Fitnenin ve üçkağıtçılığın kaymağını yiyen
Yalancı küstah arsız düzenbaz
Orta alanda doğru konuşmak gibi bir şeyi
Korkacağından dolayı aklına bile getiremeyen,
Hatta doğru konuşanı öldüren,
Kul ve yetim hakkı yiyen bozukları getirmesinler.
Böylelerine karşı halkı aciz koymasınlar da
Bunları aciz bıraksınlar…
Din ruhen vicdanen ve bütüncül özgürlüğümüz içindir.
Göründüğü haliyle din zaten din değildir.
Hangi aklı selim şu an 5 vakit namaz kılmayı şart koşabilir.
Bu çağın şartları altında şart olan ancak oturup
Temiz kafayla Allah ve Birlik içinde düşünmek için geçerlidir.
Günlük meditasyon ve şifa çalışması yapmaktır.
Bunun için de namazdan çok daha fazla seçenek vardır.
İlim de bunu mümkün kılmıştır.

Rick and Morty tv rick and morty adult swim GIF

Haccında
Kabeyi 7 tavaf eden
7 çakrasından 7.’yi döndüğünde
Tamamlar Kabeye girer.
Asıl şart olan iş sadece Mekke’de yılın tek vakti yapılan bir iş değil.
İbadetin içinde bir ilim usülü gizlidir.
Çıkarıp açmak da zor değil.

Din de ilim yapılabilecek ortamı sağlar.

Din arkasında insanlığa hizmet eden
Vazifeliler, aktivistler ve gönüllüler
Olmadan içi boş bir safsata olarak gözükür
Din insani değerleri ve basireti tavsiye eder…
İdeali reelize etmeye koşulludur,
İlahiyi İnsani ile kavuşturur.
Toplumun maddi ve manevi
Bereketini, sağlığını, adaletini, selametini gözetir.
Aklı olan aklı yayar.
Ahlakı olan da ahlakını.
Birbirini tamamlasın diye oluşturulur,
Gönül kurultayları.

Yoksa açık açık yönetime geçen
Güce şehvetlenip
Dokunulmazlığın arkasında, yalan tezgahı çevirmesin
Yönetimin de hizmetçilik olduğunu bilsin.
Ama bu iş sempatiyle veya karizmayla olmaz işte.
Yoksa şaibeli süreçlerin sonu nasıl biter?
Düşünün… Hissedin…
Bilin…

 reaction rick and morty rick player hater dont hate the player hate the game GIF

Cidden başlarım yani gizemciliklerine de.
Gizemlerin kaymağını yiyenler mi var?
Sırlarının sırrını alsınlar da
Yalanlarına karıştırdıkları doğrular,
Başının gözünün sadakası sanki?
Başlarım gururlarına…

 college drinks cocktails dr who skidmore college GIF

Dini ben getirdim dediği yerde zaten bir takım sözde-alimlerin
Yorumlarına inananlar ve yorumların ötesinde hakikate bakmayanlar,
Ne hünerler ne cambazlıklar içinde,
Tarihte kendimden parçalarımı bulup birleştirdim,
Üç Resullüğüm mü büyütülmüş bu kadar?
Bu sefer de Havada Akrobasi ve Barmenlik talebesiydim,

 archer margarita cinco de mayo ingredients GIF

Alkolü yasaklamaktan bile suale çekildim.
Birden çok evlilik yaptım diye kafama yağan onca şey…
Şimdi gel de bir kısmı inanca boğulduğu için alkol içene düşman olmuş,
Bir kısmı da inanca boğulduğu için inanca boğulanlara düşman olmuş
Ama gel gör ki düşmanlık içlerinde işleyemedikleri bir gururdan ibaret.
Alkol içmemelerine rağmen şuurlarını koruyabilmişler sanki.
Yoksa idrar içmek de haram derler.
Hindistan nasıl sağlıklı kalıyordu onca yüzyıldır?
Onlara helal de bize mi haram?
Şeriat öyle bir şey değil…

Sapıtmasan yeter. Formülü basit. Sağduyu.
Haram ile helalde icat çıkarmaya gerek yok.
İlmiyle de tespit edebiliyoruz doğrusunu bu işin.
Bilim adamlarınız hiç mi mübarek değil?

Herkes niye bu kadar demoralize…

Acaba geçmiş yaşamlarından gelen karmayı çözmediği için mi?
Tarihsel kalıntılar mesela?
Zaten ne olumsuzluk var kaç…
Erkekliğin 10’da 9’unu kaçmak olarak algılayan
Bir 10’da 9 varken hem de.
Ulusa seslenirim tabi ben de
10’da 1’lik halimle.
9 köyden kovulan
1 köyde artık işini kotarır.
Oradan da hakikat yayılır.

Hakikat tacı sadece doğruya takılır
Aşktan dem vurana değil.

 rick and morty GIF

Yoksa akademik çevreler içinde merkezleşmelerde de mi bir acayiplik var?
Akademiyi başlatan şahsiyet de benmişim.
Öyle sorumlu bir Adem’den Veledim yani.
Öyle de sorunlarım var.

Bu da mı çok büyük şimdi?
Çok mu oluyorum?
Çok mu olmuşum?
Becerebilmem ile yüzleşebilir misiniz?
Yine önemli şeyler anlatıyorum.
Bu sefer de dinamik tam olarak da
Kimlik ve ifade özgürlüğü üzerinden geliyor çünkü.
Hakikati ifade etmeye özgürüz.
Yalanı ifade edeceğimiz yerde çenemizi kapatmak hayırlıdır.
Hepimiz için, yalan söylediğimizde özgürlüğümüzden oluruz.
Kendi doğrumuzu bile yaşayamayız.

Geçmiş yaşamlar konusunu anlattığım yerde
E sen ne hatırlıyorsun geçmişinden diye
Sorarlarsa söylemem lazım…

 rick and morty show me what you got GIF

Bu arketipsel bir mesele olarak çoğalır.
Ama mitolojinin özünde de tarih vardır.
Tarihte de kişiler.
Tarih yazdıysam çok mu yani?
Yazamadığınızla mı yüzleşiyorsunuz…
Ben mi yazıyorum sadece, beraber yapıyoruz.
Alın yine fırsatını sunuyorum.
Ruhsallığımın ve ebediyetimin,
Özgür ifadesini niye bu kadar kişisel alıyorsunuz?

 cartoons & comics archer krieger GIF

Bu biraz da benim kişiselim ve öyle bütün ömrüm boyunca başınızda tantana yapacak halim yok bunun üzerinden. Geçmiş yaşamlarımı harmanlayıp bütünlediğim yerde ilginç bulursunuz belki diye bahsediyorum yani.

Bir de bana ciddiyetle gel diyorlar.
Siz yeterince ciddi misiniz?
Gelin beraber ciddileşelim…
Çünkü tarihe neler yazdığımız meselesi de,
Çok ciddidir.

 film the joker the dark knight heath ledger GIF

Ahiretin sorumlulukları işte…
Buyrun size öte Dünya…
Cennetlik için her şey berrak ve net…
Ama Allah’ın Rahmeti de büyük,
Zaman da hep daha ileri,

Yoksa geçmiş yaşamında Resullük ettim diye çıksam,
Herkes Allah’ın selamı üzerinde olsun dediği yerde,
Bir bakıyorsun Halife Ömer ile Ali gizli işler çevirip,
Kendilerini tamamen unutmuş, ihanetteler.
Bir hazretliği kalmamış ikisinin de.
Gel o kadar büyütülmüş bir meselenin içinde
Bu kişilerin bugüne kadar gelen ahiretlerinde
Düşmüş olduklarını doğrusuyla anlat.

HULU tv angry creepy hulu GIF

Bir de çıkıp Cennette Hurileri, abaza Arapları kandırmak,
Hatta sırf kendi abazalığımdan olduğunu düşündüklerinden
Ortaya koyduğumu iddia edenlere gel şimdi dert anlat.
Bu hurilik meselesi zaten benim iki geçmiş yaşam önce
Serapeum’da araştırma ve öğretmenlik ederken
Tapınakta yaptığım bir şeydi ki zaten…
Şimdi gizemi tekrar açıyorum ve bakalım
Görelim yaranmak için miymiş?

Yoksa Cennetlik Huri cinsellik konusunda da net olan,
Sevgiyle, ilmiyle ve hikmetiyle birleşmeyi Vahdeti ve Aşkı bilenlerdir.

 awkward archer sexting soml chel GIF

ve bir zahmet edip sorun çözelim!
Çözmediğimiz yerde yerine yenisi bitiyor çünkü.
Mesela kurultaylardaki gururdan başlayalım.
Oligarşi, Emperyalizm, Faşizm gururdan çıkar.
Ama hepsi en nihayetinde,
İdiokratik durumlara sebep olur…

So Mediocre (Rick & Morty)

İşte “Bu insanlar hakikat istemiyor, yalanla yetiniyor.
Çünkü olmamışlar, çünkü aptallar, çünkü yoklar.” dedikleri yerde,
Aklıyla var olan…
Biraz da iş becerir değil mi?

 rick and morty GIF

İzafiyetten de sevgiyle çıkarız.
Işıktan da hızlıdır çünkü sevgi.
İlahi Işığı foton mu sandınız sanki.
Görüntü de zaten hep fotondan olur.
Fotoblok Photoshop Fotoşok Fotomontaj
Fotosentez Fotoğraf Fotomanipülasyon
Işık teknolojileri…
Işık görüntü netlik kalite kompozisyon prodüksiyon
Alpha ayarı nerede bunun?
Sorun ışıkta değil ki görünen de ve gören de.
Ve baştan kendini olduğu gibi doğru göstermeyende.

 archer GIF

Daha Theodora ile şiirimi bir yerde yayınlatmayı beceremedik.
Bu gururdan mütevelli bir heyet raporu gibi…
Yayınevlerinize de başlayacağım ama.
Ortaya yazıyorum hiçbiri mi beğenmedi?
Röntgenci Elling taktiği mi yaparım şimdi?
Ambalajlarınızdan fırlayıp.
AMA RÜYALARINIZA GİRİYORUM YANİ!

 things rick and morty rick morty GIF

Din büyüklerinizi de tanıtırım şimdi size.
Küstahlıktan geçebiliyorlar mıymış bazıları?
Buradan sonrasında Kaosu manipüle etmeyi de beceririz.

 film batman the joker the dark knight heath ledger GIF

O yüzdendir kendi şifa kurultayımı kurma girişimlerim.
Ama bu girişimim de kendi kendimize kalmayalım diyedir.
Birbirimizle kendimiz olalım da ne halimiz varsa görelim.
Gün mü görürüz, yoksa gösterir miyiz şimdi?

 batman the dark knight heath ledger rifftrax GIF

Baksana bu Türkçe de ne kadar çatallı bir dil.
Tam da düğümleri çözmelik.
Yoksa aruzunun da cinasının da şaheserinin de…
Aynı şekilde yayınevlerinizi ve medyanıza da,
Akademiyi kurduğum yerde TRAJEDİLERİMİ YAKTIM DİYORUM,
TRAJEDİLERİMİ…

 archer krieger slabofsploosh krieger pt2 GIF

Hadi yakalım şimdi trajedileri.
Demesi kolay değil mi, çok kolay.
Tarkan’dan gelsin!

Ulu orta elaleme kendi zenginliğini göstereceğine
Ulu orta bereket yapmayı işten bilseydi…
Bizdendir derdik.
Ama çok mu ileri gitmiş ayrı düştüğü yollarda
Bir de etrafına kendisi gibileri toplayıp
Üzerine bir de paravan olsun diye
Ortaya da kendini koymayan bazı bozuklara
Da devamız vardır zaten…
Ama kendileri sorunsa,
Kaldırmaktır bize de çare.

Rick and Morty rick and morty adult swim 02x04 GIF

Adaleti kendi masumken zulmedildiği,
Gibi kalkıp başkasına zulmetmekse.

Biz daha iyi Adalet ve Kalkınma Partilerini
Elbet bu genç nesil olarak, iyi yapmayı da biliriz.
Çünkü biz daha iyi partileriz.

 party archer GIF

Zulmü bile defeden bir Shift + Delete
Yok mu tarihten…
Kimi arıyoruz bunun için?
İnsan hakları kapı açıyor mu?

 fun vintage 80s excited new GIF

Getirelim de Mübarek
Gün yüzü görelim.

Rick and Morty rick and morty adult swim 02x04 GIF

Artık görelim.
Herkese gününü gösterelim.

 pentagram GIF

Kritick Katana

Spiritüel Palyaçoluk yaparak şimdi hepinizin darbe ve benzeri politik durumlardan kaynaklı içsel çocuk problemlerine dair deneysel bir şifa çalışması yapmayı planlıyorum bu aralar.

 sober the young ones sobriety GIF

Yaratıcı Şifacılık dahilinde yaptığım Propaganda Art çalışmamın yanı sıra, ergenlikte hep çalışmak isterdim ama çalışacak iş olarak ancak palyaçoluk görmüştüm bir aralıkta. Ajansına da kaydolmuştum. Ama hiç de çağırmadılar beni işe.

Ben de hep etrafımdakilerin içsel çocuklarını şifalandırmak için Palyaço arketipine bürünürüm biraz. Hem de üzgün palyaçonun yanı sıra alev alev yanan bir palyaçoluk hallerinde… Kendi hey heylerimi attığım kadar. Benim de yüklerim var, bildiğim hakikati söylemeyince ağrılarım dinmiyor. Ondan bir bağırır bir gülerim yani.

Palyaço fobisi olanlar baştan söylesin. Mesela zamanında Kraldır ama doğru yönetmeyi beceremediğinden dolayı da etrafına Kraldan çok Kralcılar toplamıştır da onları yönettiği için baştadır. Öyle Kralları çok fena rezil eden Saray Şaklabanları olurdu. Geçmiş yaşamında öyle bir deneyim yaşayan birisi haliyle Palyaço fobisi de geliştirir.

Bari kostüm ayarlayıp bunun için ayrı blog açayım bir de. Ben biraz da bu herkesin yediği içtiği sanat ile toplumu nasıl şifalandırırız onu araştırıyorum geliştiriyorum zaten yıllardır. Edebiyat fakültesi mezunu adamdan ne beklenir yani şifa işine girmişse. Entellektüel gelişim uzmanı olmadan rüyalarda nasıl uçarak geçeyim. Ödev bile yapmazdım doğru düzgün, sırf bir sene daha okuyayım da bir sene hiç bir fazladan sorumluluk (mesela vermek zorunda olduğun bir seçmeli ders veya yandal-çiftdal almak gibi) almazdım, kafam rahat bir sene istediğim derslere dinleyici olarak girerim dedim. Diploma çoğaltmama gerek yok sonuçta. Edebiyat fakültesi mezunu kendini sivriltmezse zaten okuduğu alan üzerinden bir iş bulamıyor.

Bir de sırf geyiğine diye yazdığım 5. tercihim Latin Dili ve Edebiyatı’na girmişim, o kadar ciddiye alınmış ki sadece 3 tane üniversitede Lisans düzeyinde öğretimi vardı ülke çapında ve Atatürk’ün de kendi özel ilgisiyle kurduğu Edebiyat fakültesinde ilk kurulan 7 Anabilim Dalından biri Klasik Filoloji’nin YÖK tarafından Böl-Yönet politikasıyla böldüğü ama pek de yönetmeye beceremediği bir noktada ben kendimden bayağı bir şeyler bulunca olay zaten Abramelin’e kadar geldi.

Bu Deccal Taktikleri ile soyup soğana çevirilen bir ulusun içinde işin içinden alnımızın akıyla çıkabilmek için hakeza meseleye kişisel sorunlar ve kişiselleştirilmemesi gereken sorunları birbirinden ayırmakla başlarsak. Ayrımcılığımızda fitne değil, saptama-tespit-güzellik ve estetik de olabilir. Özellikle medya kanallarına güzelce bir eleştirel odaklanma yapmak gerekir. Sosyal medya da etkili bir alternatif medya ve sanat galerisi haline geliyor.

Anadolu toprakları haliyle üzerinde bir çok medeniyetin tarihini ve ruhunu barındırır. Coğrafik kültürü korumak için tarihi bilmek lazım. Bu koruma sayesinde kültür-turizm yönünde doğru yatırımlar yapılabilir. Avrupa’nın Rönesans yaşamasında önemli bir dinamizm Antik Yunan ve Roma kültürlerinin yeniden işlenmesi ve Tarih bilgisinin eskiye ait yazın eserlerinin matbaa ile çoğaltılması ile artmasıdır. Böylelikle insan kendinde her dönem ortak olan malzemeyi de görmeyi ve buna uygun olarak günün şartlarına uygun düşünmeyi de öğrenmiştir. Bu sayede şehirlerin dokuları korunmuştur.

Ancak alelacele iş yapmak veya sürekli meşgul ve iş yapar gibi göstermek için alelade işler yapmak İstanbul gibi bir şehirin de dokusunu yüksek oranda kaybetmesine sebep olmuş. Bu gözle görülür bir estetik detay. Ekonomik şartlardan dolayı önemsenmiyor ve gözardı edilebiliyor. Ama bir yandan da alete verecek parası olmayan usta gider en kalitelisini alır.

 oldboy GIF

 oldboy GIF

Bu sayede kaliteli malzeme de daima ulaşılabilir fiyatlar karşılığında üretilir. Malzemeyi ve aleti üreten zengin olurken, Dünya’da iş yapan ustası mı fakir kalacak. Herkesin geçim şartları doğru ekonomik hamleler ve daha keskin çözümler ile sağlanabilir. Türkiye’nin de zaten kalitesiz iktidara artık kaybedeceği kaç senesi var?

Ancak iş yaparak para kazanan birisi para kazanma hırsına düşerse. Tekrar tekrar iş yapmak için büyük çapta veya önemli olan işleri bile eksik gedik yapıp, çeşitli yollara da başvurarak tekrar tekrar iş alabilir. Ama bu bir gerilim ve değer kaybı da oluşturur. İyi bir malzeme alırsan tekrar tekrar satın alman gerekmez. Ben açıkçası iPhone alan kasiyerden şikayetçi değilim. Kendine uzun süre yettirebiliyorsa her sene yenisinin çıktığı teknoloji gibi bir alanda tüketim çılgınlığına kapılmak yerine sabitleme yoluna da gidebilir. 4S modeli bile hala kısıtlı da olsa bugün dayanabiliyor. Bu başka markalar ve modeller için de geçerli olabilir. Günlük kullanılan bir ürün için 6 senelik bir ömür gayet iyi. 3’lerin donanımı yetmemişti zaten içlerini bir görseniz.

Derinlik derinliktir, yüzey de yüzey. Ama yüzeye uğraşmazsanız derinliğini olduğu gibi yansıtmaz. Sadece yüzeye bakarsanız da derinindekinden tamamen bağımsız bir şey yapabilirsiniz.

 ex machina GIF ex machina GIF ex machina GIF ex machina GIF

Sanatta da bu durum var, teknolojide de, ilaç ve sağlık sektöründe de, akademide de, politikada da. Ama şimdi işin gerisi takip etmezseniz, bunun geldiğini de göremezsiniz.

 ex machina GIF

Hani bu işler insanın kusurlarıyla ve bunlar arasından zaafiyetlerine yenik düşmesi durumunda oluşan irade kusuru durumlarında hazin problemler oluşturabiliyor. Ayrışmış kalabalıklar gibi. En azından bir iç savaş ihtimalini önlüyoruz. Ancak silah ticareti içeride yaygın olduğu zaman bunu da önleyemeyebiliriz. Çünkü araç verilir. Silah ticaretini tam olarak kaldırmak için acaba silah alıp, üretici ve tüccarları mı temizlesek diye de aklımdan geçmiyor değil?

South Park eric cartman stan marsh kyle broflovski kenny mccormick GIF

Ya da dar alanlarda holistik bakmadan araştırmalar yapıp bir de kirli uygulamalarla yaygın bir şekilde bütüncül sağlık gözetmeden büyüyerek yapılaşan bir ilaç sektörü var. Sırf kendi yaptığı ilacı tarihten silecek çözümler geliştirdiği için araştırmacıların tehdit edildiği, kaçırıldığı veya öldürüldüğü görüldü. Böyle hırsları insanlık olarak sağlık sektöründen uzak tutmak ilaçlarla gelen kalıcı bir çözüm olur.

Bu hırslar zaten toplumsal alanlardan uzak tutulmalı. Bu türden hırsların sebebi kişiseldir ancak etkisi yayılır. Sistem dizimi çalışmalarını araştırır ve toplumsal odaklara uygularsak rahatlıkla görebiliriz.

Yani üniversitelerde çalışılan, araştırılan, geliştirilen konularda bilimsel etikte yaşanan bir kırılma da çözülmesi gereken bir sorun. Çözülmediği sürece yeni sorunlar oluşturmaya da devam eder, bu birikim de yapar. İstihdam sağlıyor diye yaşatmak zorunda değiliz, kendimize hakim olduğumuzda nüfusumuzu da zaptederiz istihdamı da nüfusumuza yettiririz. Yapılması gereken o kadar çok iş varken, işveren ve maaş yok diye iş mi yok? Aktivizm de askeri hizmet ve vatani görev gibidir. Ben bunun için vicdani ret seçeneğinin de sunulması taraftarıyım. Uzun dönem askerlikten de daha uzun süredir yapıyorum. Asker kaçağıyım, ama iktidardakiler için ölmem diye 15 yaşımda çığırmıştım.

Lisa Vertudaches animation gif the simpsons lisa simpson GIF

Hapis değilim, ama bazı şeylerden yine feragat ediyorum. Gün be gün bireysel çabamla özgürleşiyorum, ruhsal azabım da üzerimden gidiyor ve topluma faydalı olabiliyorsam, bu çaba toplumu da ihtiyaçlarından ve sorunlarından özgürleştirebiliyorsa mermi sıkmak yerine ışık işçiliği yapmam kimse için problem teşkil etmemeli. Sadece üretiliyor ve satılıyor diye mermi sıkmaktan çok daha faydalı olabilirim.

Aktivistler yine yaptıkları işler esnasında bir araya geldiklerinde boş zamanlarında ürettiği sanat ve zanaat ürünlerini satarak veya geçim ile birlikte işleri için gerekli olan parasal ihtiyaçları bağış usülü toplayabilir. Ayrıca blockchain, elektronik para madenciliği yaparak da kar amacı gütmeyen ama içinde geçinmesi gereken insanlar barındıran toplumsal hizmet kurumları yeni dönem ekonomisinde gerçekten olayların yüzeyini değiştirebilecek önemli bir ekonomik ve politik güce ve işlevselliğe sahip olabilir.

Herşeyi de devlete veya ana akımda ne varsa bırakmamak lazım. Alternatifler de tutulduğu zaman ana akıma geçerler. Önemli olan tarihe dinamizm veren bir yenileme ve daha iyisini yerleştirme faaliyetinin olmasıdır. Genele yaygın bir vasatın yerine gelecek olan iyi şey de yolculuğuna alternatiften başlar. Alternatif de her zaman bir seçenek sunmak için orada bulunur.

Alternatif bunun yanı sıra ana akımda mevcut olan dalgayı da denetleyebilir. Bu da halkın kendine egemenliği için olmazsa olmazdır.

Kendine alternatif çıkmasın diye ezici rekabet politikaları izlemek zaten duraklamaya götüren bir davranış kalıbı sergiler. En son koalisyon hükümeti seçildi bomba patladı seçim tekrarlandı, yok daha neler!

Bir de seçimlerde şaibe iddiaları var. Alelacele yalanlanan ve soruşturulmayan, montaj diye yalanlanan telefon kayıtları, bir de üzerine senelerdir gündemden düşmeyen paralel yapı. Ama Gezi sırasında da haber kanalında Penguen belgeselleri, günlerce olaylar gösterilmedi. Kaotik gözüken meseleleri senelerce döndürüp duran bir ana akım medyada gündem yaratmak zaten zor iş değil. Ama bu herşeyden önce gerekli mi, yoksa zararlı mı iyice düşünüp halkın neyi kendi arasında tutması gerektiğini saptaması gerekir.

Sorunların arttığı yerde çare alternatiflerden gelir. Burada hırs yaparak umutsuzluk ve çaresizlik oluşturmanın hiçbir sağduyulu tarafı yok.

Geneli kültür-sanat ile ilgilenmeyen veya sevmeyen bir topluma sanatı sevdirmek için de sanattan gördükleri etkinin de olumlu olmasını sağlamak, bir yandan da sanatın içinde şifa gücünün olması, toplumu sanata, sanatı da topluma kazandırır. Toplum da toplum olur sanat da sanat.

 frida kahlo GIF

“Sanat toplum için mi kendisi için mi?” zaten en tipik izafiyette retorik cambazlıklar yapmak için ikilik yapıp taraf seçme tribidir. Ama bir sanat ürününü de ciddi derecede koşullandırır. Şimdi bu sürecin içinde propaganda yapma şeklinin bile sanat olduğunu en basitinden Gezi Eylemlerinde “Duran Adam” gibi durumlardan görüyoruz. Edebiyat Fakültesinde bu soru sorulmaz, ama bu sorunun içsel dinamiklerinde gizliden işleyen dersler vardır. Odadaki fil derslerde bir peluş hayvan haline gelir. Ama toplumsal gerçeklikte odada bir fil olursa yine olur. Bunu saptasa bile topluma kendini dinletemediği için Edebiyat Fakültelerine genelde Fildişi Kule derler. Toplum ahlakı kabul etmediği ve kendi zaafına gittiği yerde Kültürel ve Sanatsal gelişim olmaz. Fildişi kuledekiler herşeyden anlar da iş yaptırım gücünü kendilerin sahiplenmezler veya iş yapanlar tarafından dinlenmezler.

Onun yerine üniversiteli nüfus artsın diye kontenjanları yükseltilir. Eğitim seviyesinin yükseldiği yerde seviyenin kalitesi düşer. Bu durumda eğitim seviyesinin içinde sivrilen birey bir fark yaratabilir. Bu sivrilme yolu Türkiye şartları altıda ilk etapta akademide kalma seçeneğidir. Ancak herkesin muradı da bu akademisyen olmak değil. Ayrıca toplumdaki ihtiyaçları görmek için şahane bir göz geliştirebilme fırsatı veren mezunlarının oldukları gibi toplumsal kabul görmelerinde büyük avantajlar oluşabilir. Gören göz denetleyebilir.

Biz bu ülkenin sosyolojisini de biliriz dedikten sonra, tamam da sosyologlar her gün kuram geliştiriyor ve araştırma yapıyor, saygı ve sevgi ortamında fikirlerini dinlemeden sen nasıl burada iş yapıp ülkeyi idare ediyorsun. Hayırlı yönde verilen tavsiyeler de iktidar kalitesini arttırır. Görmek için uzmanlaşanlar var. Körler sağırlar birbirini ağırlamasın diye ille de alternatif devlet mi yapalım?

 deadpool applause spider man sarcastic superhero landing GIF

Sahte parayla ihale alınırsa toplumda değer kaybı elbette olur. Kalpazanın da teknolojisi ilerlerse, yeni güvenlik önlemi almak ve kesinleştirmek gerekir. Teknoloji bu, her sene yenisi çıkıyor yani.

Gezideki yeniyetmeler her sene daha da yetiştikleri zaman onları nasıl evde tutmayı planlıyorlarmış? Toplum içinde gerilla da çalışırız yani. Dinlemeyen bir iktidar kendi baktığı ile ne kadar görebilir? Psikolojimiz ve yaratıcılığımız gaz maskesi kullanmadan da direnmeye olanak sağlıyor. İki senedir bir paralel çözemedilerse paralel kendileri diye mi böyle oldu düşünmeden edemiyorum açıkçası.

 scott pilgrim GIF

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” üzerinden bir yorumlama yapmak gerek bu paralel meselesine. Yoksa paralel toplumu yansıtmayan bir ana akımdan dolayı mı açıldı?

Kültürel gelişim yüzey estetiği ve doğruluğuna kadar işleyebilen bir konudur. Sanatçı niye toplumda değer görmesin ve para kazanamasın? Bazen de ihtiyaçlara yönelik işler yapamamış, toplumun dikkatini çekememiştir. Ancak hayırlı iş yine hayırlıdır. Güzel iş de güzeldir.

Edebiyat kelimesine girdiğiniz zaman edep ve değer üzerinden bir saptama işi mevcuttur. Fikirlerin doğruluğunu saptamak da burada bir önem odağıdır.

Özellikle toplumsal gösterilerin iyice kesildiği ve herkesin sosyal medyaya çekildiği bir alanda bireysel protesto hakkının sanat içinde korunması var. Protesto şifalandırmalıdır.

Herkesin aksilik ve yanlış yaptığı yerde asilik etmek ve genel-geçerlilerle çatışmak bir problem yaratmaktan ziyade, insanlara problemleri çözülmesi için gösterir. Bunun yanında çaresiyle de geliyorsa sanatının içeriğine de özen gösterilmiştir. Sanat topluma açık fikirler sunduğumuz bir alan. Kültürü de şekillendiren her bir insanın topluma yaptığı katma değeri.

Kişiliğini sanatta gövde gösterisi haline getiren ancak bir stil hüneri gösterip sivrilebiliyor. Ancak bu da toplumla sanatçı arasında ayrım oluşturur. Sanatçı yine yanına kraldan çok kralcı toplarsa kendini yine kendi boyutunda kral ilan edebilir. İnsan genellikle çevresinde ne olduğunu görüyor.

Kayıp ergenlik yıllarımda yapamadığım ve içimde hala uktesi kalan Palyaçoluk mesleğini de icra edebileceğim bir alan oluyor bu durumda sanat. Çokça üslup ve kılık içinde gelebiliyorum zaten değil mi? Çocukluk neşesini kaybetmiş olana zaten palyaçoluk ederim biraz da neşesi yerine gelsin.

 marvel s reactions deadpool wiffle reynolds GIF

 

Ama zaten biraz da meselelerin özüne inip de sorun çözmek için Yazdığım trajedileri yaktığım bir hayatı hatırlarım. Atatürk o sıralarda Sokrates’ti ve baldıran zehrini içiyordu.

Hadi trajedik durumları yakalım, ışıldatalım ve kaynağından tutup çözelim.

Yoksa aşk hayatınız bile trajedi olur. Bu dizilerde de ne gösteriyorlarsa sanki. Sanat taklit etmeye değecek şeyler öne sürdüğü zaman topluma değer katabilir. Toplumsal değer kazanımı da kültür olarak yansır. Kültür insan yetiştiren ve barıdıran toplumsal alanı biçimlendiren ve derinleştiren bir husustur. Ancak bir de global kültür ve miras konusu var. Ruhumuz Dünya’nın her hangi bir yerinde bedenlenebiliyor. Esas kimliğimiz bu durumda beden ve kültür ötesi bir politikaya ihtiyaç duyar.

Toplumun derinliği kültüründen yansır.

Kentsel dönüşümlerden de bakıyoruz ki zaten 100 sene sonra buraların yüzeyi tamamen değişir.

 deadpool ryan reynolds wade wilson GIF

Şimdi soruyorum?

İnşaat inşaat için midir para kazanmak için mi?
İş iş için midir para kazanmak için mi?
Para mıdır tek değerimiz?
Para değer midir değer ölçütü müdür?

Ekonomik değerler takdir ve teşekkür üzerine de kurulabilir. Bütünün hayrına topluma kazanım sağlayan birisi aç-açıkta-aciz kalırsa bu toplumsal sorumsuzluktandır.

Yaptım oldu diyenler mi almalı ihaleyi?
Yaptım oldu diyenler mi korumalı iktidarı?
Neyi muhafaza etmişler zaten şu güne kadar?

Koltuk mu?

 deadpool ryan reynolds 911 deadpool trailer call 911 GIF

İktidarda olan ihaleyi alan herkes yaptı mı bir şeyleri zaten oldurabiliyor… Koltuğa geçen de iş yapmadan zaten barınamıyor. Ama aceleye getirir de yola bakmazsan taşa takılırsın. Bir de herkesin önüne taş koyduğun yerde sanmaz mısın ki taşlanmazsın… Olacak iş mi?

Oldurabildiği kadarında ne kadar derinleşmiş?

 

El-Cevap 2

Soru-Eleştiri : Şifacısınız ama neden bu kadar negatif enerji yayıyorsunuz? Dikkat ediyorum; hep olumsuz paylaşımlar. Oysa ruha şifa gelen paylaşımlar beklerdim… Hep olumsuz eleştiri… Hiç olumlu bir şey görmez misiniz çevreden Allah aşkınıza? Uzun süredir gözlemliyorum ve dayanamadım artık, yazdım…


Cevap : Teşekkür ederim eleştiriniz için. Ben bana görüneni söylüyorum. Sevgiden, şifadan ve olumlu konulardan yazılarda bahsediyorum ama buradan da gördüğüm olumsuzlukları söylüyorum. Çünkü dönüştürmemiz ve şifalandırmamız gereken şey de tam olarak olumsuzlukların ta kendisi. 3 Maymun oynayamayacağım ciddi konular bunlar ve Toplumun Psikolojik Sağlığını çok ekiliyor. Kaçtığımız veya görmezden geldiğimiz zaman da problemlerin üzerine problem birikiyor. Biri size büyü yaptığı ya da hakikati çarpıttığı zaman bu sizin için engelleyici bir durum oluşturur ve özgürlüğünüze kasteder.

Bir kara büyücü kibir, şehvet, gurur veya güç arzusuyla büyü yapmayı ve yalan söylemeyi sürekli bir alışkanlık haline getirebilir. Metamfetamin gibi bir uyuşturucudur bağımlılık yapması da bir kişiyi çirkinleştirmesi de çok kolaydır. Ancak yalan söylemekte ve kendini yanlış tanıtmakta bu kişiler çok ustalaşır. Sevgiden bahsetmeyi onlar da çok iyi biliyor. Etrafta dolanan cümleleri papağan gibi tekrar ederek Sosyal Medyada herkes alımlı bir imaj çizebilir.

Ama hakikatte imajın ötesi var. Benim şifam da zihinsel konulara yönelik, burada bir eksiklik görüyorum, bu ortam biraz daha soğuk olabilir. Aslında negativite yaymıyorum, negativiteyi görüyorum, gösteriyorum ve temizleyip olumluya dönüştürüyorum. Böyle konularda tabi olumlu şeylere de şahit oluyorum.

Aslında gerçek Büyü sanatı bence Ruhsal Olarak olgunlaşmak ve bir Ruh olarak Ebediyette de büyümektir. Şarlatanları ruhsal hakikatler konusunda bilgi kaynağı olarak gören bir toplum sağlıklı kalamaz. Haliyle şarlatanların alışkanlıklarını da yazacak çizecek bir Günah Keçisi olarak Negativite içeren paylaşımlarda bulunmaktan hiç kaçınmıyorum. Bunun değerini umarım anlarsınız. Ben Hami-Koruyucu görevlilerdenim; Hakikati, Erdemleri, Uyumu ve Sağlığı korumakla yükümlüysem, benle birlikte bütün şifacıların katılımıyla ortaya koyduğu toplumsal sağlığın bozulmasını da engellemek için uyarmam gerekir.

Yoksa benimki de sevgidir. Şiir de yazıyorum, her gün en az 1 saat şarkı söylerim. Ağzımdan doğaçlama olarak şarkı şeklinde şiir akar ilhamla. Sokaklarda da şarkı söyleyerek dolaşıyorum, aslında beni bana bıraksanız çok huzurluyum. Sadece hakikat meselesi hiç şakaya gelmiyor.

Olumsuzluklarla bir şifacı olarak haliyle hep iç içeyim. İçine girip gördüğüm yerde düzeltiyorum. İnanın Meryem hanım zebanilik etmeye başladığımdan beri yaptığım şifa çalışmalarının daha kalıcı olmaya başladığını görüyorum.

Ancak bu yazıları yazdığım yerde gerçekten birileri bir yerlerde negatif bir şeyler yapıyor. Bu paranoya değil, dostumu korumak için topluma düşman olan kişileri de ta bedenimde hissederim. Bu yüzden anında da çıkması gereken çıkar, birileri faydasını görüyor bunun o an. Bunu yapan kişi sayısı az olduğu için de yükü üzerime alıyorum haliyle. Paylaşmak isteyen varsa ben de Olumlu-Güzel-Basit-Sade-Çekici-Alımlı şeyler yazmak isterim tabi ki de ama Güvenlik ciddi konu.

Ben karabüyücülerden bahsettiğim zaman varolan bir şeyden bahsediyorum. Bahsettiğim için varolmuyor bu negativite, sadece dikkat alanınıza geliyor. Orta Doğuda da savaş ve terör oluyor, biz TV’den izlediğimizde kendi konfor alanımızdan ancak rahatsız oluyoruz, ama orada ölüm korkusu çekenler için kim ne yapıyor? Bir şeyler yapılsa belki de kesilecek. Mesela silah ve cephane üretimi dursa. Ya da pilotlar vicdana ve insafa gelip şehirleri bombalamak yerine cephanelikleri bombalasa…

Ben de haliyle sorunun kaynağına işaret ediyorum. Bir karabüyücünün eksilmesi demek 1 sene içinde belki temizlenmesi gereken 100 tane karabüyünün eksilmesi demektir. Tiyatroya başlamalarını öneriyorum haliyle alışkanlıkları zararsız hale gelsin diye.

Birileri gerçekten benim hakkımda bilgi sahibi olmadan, benimle yüzyüze veya birebir muhabbet etmeden benim hakkımda insanlara yalan-yanlış, iftira ve ithamlarla arkamdan konuşuyor. Bunu yapma sebebi de benim doğru söylediğim yerde bu kişilerin yalanlarının açığa çıkması olabilir. Haliyle benimle uğraşan da olur. Yüksek İnisiyeyim demem bile olay olmuştu zaten, ama nelerden geçtiğimi kim biliyor ki. Bu koşullarda da benim onurum ve saygınlığım zedeliyor. Beni kim koruyor?

Haliyle benim görevlerim biraz Satürnyen ve Plütonik de olduğu için Ciddi ve Sert olabiliyorum, bu da Sevginin adalet sağlayan koruyucu bir yönü olarak görüyorum. Bazen bazı şeyler sandığımız veya göründüğü gibi değildir. Bazı kişiler dışarda hep Sevgiden bahsederken mahremlerinde insanların arkasından işler çevirebiliyorlar.

Hissettiğim öfke kişisel bir öfke veya nefret değil, Dünya Merkez çakrasından bana gelen Ortak Alanı ilgilendiren duygular aslında. Yine espri ile dönüştürüyorum. (Üslubumdaki alay biraz da bu kişilerin gururlarını kırmak içindir, kendilerini o kadar da ciddiye almamalılar.)

Düşünün her gün bir çok kişinin üzerinden Kara Büyüler kaldırıyorum. Bu sadece psişik bir olay da değil. Ya da şifa istiyorum diye gelip yalan söyleyenler de var, ancak yalan söyledikleri yerde bende aldıkları şifa çalışmaları da onları hasta ediyor. Onları da uyarıyorum yalan söylediklerini görünce bir de inatla yok yalan söylemiyorum diyorlar ters teperse sorumluluk almam diyorum artık..

Gördüğümü söylemem herkesi güvenlik, adalet, hakikat ve özgürlük namına uyarmak içindir. Tespit eden söylemezse kimse de farkında olmaz çünkü görünenin ötesinde olan bir mesele bu. Görmeyi öğretmek gerekiyor. Bunu zaten siteme koyduğum Regresyon ve diğer Şifa-Farkındalık yazıları ile yaptım. Beni sadece kişisel profilimdeki gönderilerden bilmeyin, haliyle http://www.sagliklisifacilik.com da var. Burada önlemler de yazıyor ve herkes kendini veya alanını bu tarz saldırılara karşı nasıl savunabileceği konusunda tam olarak yeterli değil.

Beraber büyüyoruz en nihayetinde.

Ama haklısınız da, evet insanlar genelde bana güzelliklerle gelmiyor. Uzun zamandır sevgilim de yok, Üniversitede ruhsal konularla ilgilenmeye başlayınca arkadaşlarım çevremden kaçıştı, karanlık bir döneme girip sokak hayatı yaşadım, buradan kendimi toplayıp geldim. Şimdi şifa konularını denetlemeye başlayınca etrafımda şifacı arkadaşlarım da azaldı, genç yaşımda ukala olarak görüldüm. Arayanım soranım ancak bana derdini anlatır, benim derdimi çok dinleyen yoktur. Ben de açık açık yazıyorum zaten derdimi artık. Derdimi de ifade ettiğim yerde çözüyorum her insan gibi

Geçmiş yaşamlarımı ilan ettiğim zaman herkesten alaycı bakışlar gelmeye başladı. Ama yani ne yapayım, o kadar regresyon terapisini anlattığım yerde insanlar da benim geçmiş yaşamlarımla ilgili deneyimlerimi ve geçmişte kim olduğumu merak ediyorlar. Ama öyle defalarca kez tarihe geçmiş yaşamlarla gelince insanlar da ya inanamıyor ya da gururlarına yediremiyorlar.

Bir de yani bu regresyon meselesinden geçmeyince ruhsal olarak şifalanma da mümkün değil, şifa konusunda yetkinlik sahibi olmak da. Çünkü ego meselesi de tam olarak burada çözülüyor. Bu çalışma sayesinde ben de İlahi Nuru hiç bir egosal engele takılmadan akıtabilmek için gerekli. Ama geçmişimle ne uğraşacağım diyen şifacılarla karşılaşıyorum. Yİne sevgiyle yaklaşıyorum ama gidip de bana çıkıştıkları zaman bile sabrediyorum. İnsanların zarar gördüğü noktada sabrım da taşıyor “Ama Tribinizi Yerim Sizin!” diyesim geliyor bir noktadan sonra, mesele kişisel değil bu konular hepimizi ilgilendiriyor.

Öfkemi sevgiyle işlerim ki adalet olsun diye. Her gün vicdani hesaplaşmamı yaparım. Gözüm görür aklım yargılar, bunun doğru olması için de öz-şifa, öz-gözlem çalışmalarımı senelerdir hiç aksatmadım ve gerçekten kendime güvendiğim ve doğru nişan aldığımdan emin olduğum yerde negativiteyi dışarı salıyorum. Normalde şikayet eden birisi değilim zaten. Tercihim çözüm üretmektir.

Haliyle ne bilirler benim Che Guevara’dan gelen mirasımla 14 yaşımda inisiyatifler ve STK’larda Das Kapital veya Komünist Parti Manifestosu okumadan hem Diyalektik Materyalizm hem de Sosyalizm-Komünizm üzerine büyüklerle felsefe ve politika tartıştığımı. Doğal yeteneklerle doğmuş olmamı başka türlü nasıl açıklayabiliriz. Bunlar da insanlar arasında kıskançlık ve dışlama olarak bana yansıyabiliyor. Çok çekilmek zorunda kaldım kendi yalnızlığıma. Annem de kabul etmez beni bu halimle. Ablam da benim ilgilendiğim konularla hiç ilgilenmiyorum-inanmıyorum deyip çenemi kapatmaya çalışır, doğru düzgün muhabbet bile edemeyiz. Kaç defa da söylerim beni olduğum gibi kabul et diye.

Suç Dünyasından arkadaşlarım oldu benim bu yüzden Ruhun Karanlık Gecelerinde. Beni olduğum gibi kabul edip bana kardeşlik ve koruyuculuk eden kişi Gazi Mahallesinde yetişmiş, cezaevinde ayağı kırıldığında bile gardiyanlardan işkence görmüş, torbacılık yapan bir adamdı, icazet sürecinde olan bir şaman gibiydi zaten, kemik oturtmayı kırık-çıkıkçılığı biliyordu. Sertliğin, haklı negativitenin Plütonik güzelliğini ve özgürlüğün değerini de bu zamanlarda öğrendim. Haliyle eczacıların satamadığı ilacı zor şartlar altında satıyordu bu adam hem toplum tarafından dışlanıyor, tipine bakılıp yargılanıyor, hem de polisten kaçıyor. Ben de şifacılık yapıyorum, kimse benim derdimi çok dinlemez.

Ya da ne bilirler kendi başıma durduğum yerde sürekli icat çıkardığımı. Bir şeyleri değiştirmek benim muradım, hala devrimci kanı akıyor bende. Asiliğim de bazen patlamalarla çıkar, önemli olan doğru nişan almak ve doğru şeyi yıkmak. Ama bunu doğru yapmak için haliyle kusurları gördüğüm kadar erdemleri ve meziyetleri de görüyorum insanlarda.

Ben 2 senedir biliyorum az çok geçmişte kimler olduğumu ama kanıtlandığı yerde ilan ediyorum. Ama buna alay, safsata, psikolojik problem gibi de bakılıyor. Kimisi popülarite kaygısından böyle yaptığımı düşünüyor, kimisi beni oturduğu yerden ukala buluyor. Ama gelip de yüzüme karşı eleştiri yapan yine yok, olsa gerçekten sevineceğim. Şimdi bir de benim insanların düşüncelerini duymam gibi bir çok kişi için şok edici durum da var. Bu da şüphe çekebiliyor ve kuruntulu olduğumu düşünebiliyorlar.

Ancak şöyle de bir durum var ki bizzat bana büyü yapan kız arkadaşlarım oldu. Kendilerini oldukları gibi kabul edemiyorlar veya özgüven eksikliklerinden ötürü büyü-manipülasyon-duygu sömürüsü-belirsizlik-yalan gibi yöntemlere başvuruyorlardı. Bağrıma bastığım kişilerden de bunları görüyorum, oldukları gibi kabul ediyorum ve kendilerine yine şifa ve sevgiyle yaklaşıyorum.

Uzaktan belki de senelerdir başıma çorap örmeye çalışan kara büyücüler var ve onların da ruhsal rahatsızlıklarını anlıyorum. Yalan, riya ve manipülasyon kronik bir alışkanlık olmuş ve gururlarından dolayı hatalarını kabul edemiyorlar. Problemlerinin ana sebepleri aslında rahat teşhis ediliyor. Onların da tez elden şifalanmaları lazım, dışlamak bir çözüm değil. Ancak kompleksleri ve suçları yüzünden de adaletin yerini bulması lazım. Onlar da karşıma gelseler yine şifalanmaları için sevgiyle yaklaşırım. Zaten en basitinden topluma ve insanlığa duyduğum sevgi onların bu kötülüklerini tekrarlamamaları için yeterli bir şifa gücü olacaktır.

Gelin ve açık açık eleştirin bu yüzden lütfen. Ben de kendimde göremediğim hatalarım varsa böyle görür ve düzeltirim. Böylece herkes için daha hayırlı olabilirim. Haliyle Türkiye’de bu konuları çalışabileceğimiz-araştırabileceğimiz Yüksek Eğitim ve Araştırma Kurumlarının eksikliğinde serbest araştırma yapan birisiyim. Eleştirileriniz benim için çok değerli ancak polemiğe girmemek için bunun saygı çerçevesinde olması da gerek.

Muhabbet olur en azından, ortadaki zanları kaldırır sevgiye ve güzelliğe yer açarız.

Scio Audio Video et Augeo

Meali : Biliyorum, Duyuyorum, Görüyorum ve Arttırıyorum

 

Haliyle bazı konularda iddialı bir takım sözler söyledim ve yaptığım bazı açıklamalar insanların sormaya çekindiği bazı sorularla geliyor. Bu soruları sezgisel olarak duyuyorum ve düşünce ortamında cevaplıyorum ancak bunları açıkça cevaplamak gerektiğini de hissediyorum.

Eğitim Durumun nedir? Kimlerden eğitim aldın?

Haliyle yazdığım eserler ve tarihte kazandığım başarılarla insanlar bana açık bir kapı bırakıyor. Geçmiş yaşamlarımda ürettiğim bir eseri evinizde tutuyorsanız bir bakıma evinizdeyim ve evinizdeysem aklınızdayımdır. Haliyle yazdığım eserlerin hepsinin bilgisiyle doğuyorum, bu eserleri okuduğum zaman bazen düzeltme ihtiyacı bile hissederim. Şu an 26 yaşındayım ve haliyle gencim. Sadece üç kişiden Manevi İlimler konusunda eğitim aldım. Bu eğitimlerden bir tanesi eğitimden çok denetlemeydi.

Şifacılık açısından ilk başlangıcım Reiki’ye uyumlanmak oldu. Bu çok basit ve bir kaç saat süren bir muhabbetti. Bunun yanı sıra Şifacılık her zaman kendi içimden orjinal bir şekilde açıldı. Bunun sebebi Tıbbı Nebi’nin doğasıdır. Haliyle geleneksel, mevcut ve güncel şifa sistemleri ve uygulamaları hakkında kapsamlı araştırmalar yaptım. Ancak şifacılar yaptıklarını yaptıkları yerde bir araya gelip bir ortak alan oluşturmadıkları için 2015 yılında Sağlıklı Şifacılık projesini başlattım. Ernesto Che Guevera’nın tıp eğitimi bugün de şifacılığımın bel kemiği olarak görülebilir, ancak bunun öncesinde de bütün hayatlarımda bir Şifa-Sağlık-Tıp-Simya konusu mevcut olmuştur.

Astroloji açısından kendi kendime içkin yeteneğimle kendimi eğittim. William Lilly ve Muhyiddin ibn Arabi gibi Astroloji hüneri gösterdiğim yaşamlarım başından beri içimdeydi ve haritalara baktıkça Astrolojiyi hatırlıyordum. Hatta kendi yöntemlerimi ve sistemlerimi geliştiriyordum ve bunların da çalıştığına şahit oluyordum. Diğer astrologlardan çok daha farklı bir şekilde astrolojiye yaklaşırım. Bir harita benim için Ameliyat Masası gibidir ve haritaya baktığım sürede Simya ve Şifa işlemlerini Ruhsal güçlerimden yararlanarak gerçekleştirebilirim. Ancak yine de 2015 yılında AstroArt Astroloji Okulunda bir Astroloji eğitimine katıldım. Yeşne Karaca İren’in Ezoterik Astroloji sınıfına girdiğim sırada halihazırda Djwhal Khul tarafından Alice Bailey’e tebliğ edilerek yazılmış olan “Esoteric Astrology, Esoteric Psychology, Meditation vb.” eserleri okuyarak ve anlayarak hazır gelmiştim.

Bunun yanı sıra Maji ile ilgili olarak Aleister Crowley’nin (Demokritos, Halife Ali, Alphonso Louis Constant) şimdiki enkarnasyonu ile çıkmaya başladığım zamanlarda -2011- Okkültizm ve Ezoterizme ilgim katlandı. Ancak bundan öncesinde Elementlerle ilgili çalışmalardan geçiyordum. Astral Seyahat benim için hiç anlatıldığı gibi olmadı. Ancak çocuk gibi oyun oynama halinin de benim için astral seyahatten daha rahat olduğunu gördüm. Bu konuda da tam olarak pratiğe geçmeden önce senelerce okudum ancak Tarot’a da Asroloji gibi doğal yeteneğim vardı, kehanet yapmayı kimseden öğrenmedim ancak bir çok kitap okudum. Paul Hughes Barlow, Lon Milo DuQuette ve Michael Osiris Snuffin eserleri bu açıdan yardımcı oldu. TheOccult.bz üyeliğim sayesinde Ruhsal ve Gizli İlimler üzerine sınırsız kaynak erişimine sahiptim ve şifa pratiğimi aralıksız olarak yapıyordum. Başlarda tam olarak yaptığım ritüelleri anlamıyordum ancak Alan tuttuğumu ve aslında Ritüelleri içinden geçtiğim inisiyasyon seviyesi gereğince tamamladığımı anlamıştım. Haliyle Grand Pentagram ritüeli Üniversiteden mezun olduğum esnalarda temelleriyle hayatıma yerleştirmiştim. Daha öncesinden internette Maji ve Tarot konusunda özgün makaleler yazmışlığım da var.

İÜ Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji Anabilim dalında okudum. Üniversite eğitimim neredeyse hiç ders çalışmadan ancak Okültizm, Ezoterizm, Şifa, Simya, Tarot, Kabalanın yanı sıra Tıp, Psikoloji, Sosyoloji, Eleştiri Kuramları, Kültür, İlahiyat, Karşılaştırmalı Din ve Mitoloji,  ve bir çok genel ve özel konular üzerine araştırmalar yaparak geçti. Bölümümü 4 senede bitirebiliyordum ancak seçmeli olarak alamadığım derslere dinleyici olarak girmek için bir kaç dersi bilerek bıraktım ve bir sene uzatttım. Eğitim sorumluluğumun azalması ile Üniversitenin son yılında iyice Uranyen ve Neptünyen hallere geçtim. Tartışmasız doğrular öne sürebiliyordum. 2014 yazında İÜ Klasik Filolojiden mezun olduktan sonra Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde Yüksek Lisans yapmaya niyetlenmiştim, Asistan olarak da bölümde başlamam için hocalardan teklif almıştım. Kayıt döneminde sağ dizimde de çok şiddetli bir ağrı vardı ve bu yolun benim yolum olmadığını söylüyordu. Yüksek Lisansa kabul edilmiş olsam bile kaydım mezuniyet tarihim başvuru tarihinden sonra olduğu için yapılmadı.

Üniversite son senede bir Yoga merkezinde 1 aylık tanışma paketine girmiştim. Bundan sonrasında Yoga bilgisi okuduğum kitaplarla birlikte içimden açıldı. Yoga benim için sadece beden eğitiminden ibaret değildir. Maji ve Simya çalışmalarım içinde haliyle Bhakti, Jnana, Raja, Kundalini, Kriya Yoga gibi dallarıyla Yoga yapıyordum. Hatha Yoga becerim de vardır ve ileri derece pozları yapabilirim, ancak bacak esnekliğim çok yok. İnternette gördükten sonra deneyince Kechari Mudra yapmayı başladım, bu zaten bir çok Yoga eğitmeninin yapamadığı bir Mudradır, bu Vishudda Çakranın Yüksek Nizam ve Ledün İlmine hazır olduğunu belirtir ve Kundalini Brahmanadi kanalından yukarı çıkar ve Fiziksel olarak Amrita-Hayat İksiri damıtmak için çok önemli bir koşuldur. Dil geriye dönerek nazal kaviteden yukarı çıkar ve 4 kademeli bir yolculukla epifiz bezine kadar ulaşabilir (Nirvikalpa Samadhi), bundan sonraki kademede bir daha terse dönerek boğazdan aşağı inebilir.

Bu dönem Ruhun Karanlık Gecesiydi ve uyuşturucu ortamlarına balıklama dalmıştım. Bu dönem benim için sokak eğitimi gibiydi. Üzerinde Davut Yıldızı olan 3 tane Ekstazi ile yakalandım ve denetimli serbetliğe tabi tutuldum, ifademde polise hiçbir yalan söylemedim. Bu dönemde madde kullanımı ve ilişkili olarak gayb sırlarına iyice açıldım ve en önemli sevgi sınavlarımdan bir kaçını bu dönemlerde verdim. Her türlü üçkağıtçılık, dolandırıcılık, yalancılık ve riyaya da şahit oldum ancak erdem ve prensiplerimi korudum ve torbacılarla arkadaşlık ettim. Kechari Mudra’yı da bu dönemde yapmaya başladım. Ailemden bu dönemde yaşadıklarımı saklıyorum ancak zaman zaman hazır olduklarında açıyorum. Bu ortamlarda bile kimseye yalan söylemedim, çalmadım, dolandırmadım, zarar vermedim ve daha önceden geliştirdiğim erdemlerimi korudum. Denetimli Serbestliğe tabi olduğum süre zarfında narkotik ve psikoaktif maddeleri 1,5 yıl kadar tamamen bıraktım ve sadece şifa çalışmalarına odaklandım. Theta Healing ve Regresyon gibi çalışmalarla birlikte Simya’da daha da derinleştim.

Bu dönemde psişik bir kız arkadaşım oldu. İlişkimiz suistimale benziyordu, çocukluktan psikolojik şiddet gördüğü için üstüne gitmiyordum ama o benim üstüme geliyordu. Çok bariz temel element problemleri vardı ve psikolojisi yerinde değildi. Ancak bir psişik olarak tecrübesi çoktu, ancak yalancılıktan ve türlü kusurlardan olayı sezgisel bilgilerini yanlış yorumluyor veya kendinden kaçtığı için imajiner ve faydasız görüler görüyordu. Eleştiri kaldıramıyordu ve gizli gurura kapılmıştı. Sürekli astral seyahat yaparken ben görü bile görmüyordum ancak yeteneklerimin başkalarından çok daha farklı olduğunu sonradan anlayıp kabul edebildim. Bu döneme şimdi baktığımda bir şifacı ve majisyen için önemli bir vaka incelemesi olduğunu görüyorum.

Maji konusunda ruhun karanlık gecesi döneminin ortalarında Halife Ömer’in (Judas, Cyril) şimdiki enkarnasyonu olan ve kendisini çevreye Magus olarak tanıtan Salih Mehmet Turgay ile telefon üzerinden bir eğitim süreci oldu. Kendisi daha neye kime ne için tam olarak anlatmadan Majiye ilgimi görüp “Sana inisiyasyon vereceğim?” diye gelmişti. Ancak kendisi benim Abramelin Maji sisteminin arkasındaki Abraham olduğumun bilincinde değildi, ben de bunu geçtiğimiz günlerde yazdıklarım ve yaptıklarımın üzerine hazır olduğum için hatırladım. Mehmet göz boyayıcı paranormal olaylar anlatıyor ancak kanıtlamıyordu. Telefonla eğitim yaptığı için hünerleri de ortada yoktu ve sürekli dili sürçüyordu ve ses tonlamasında hep gurur, yapaylık ve gariplik vardı. Kether’e kadar ulaştığını söylüyordu ancak bir yandan da ‘yalan söylemenin incelikleri’ ve ‘ahlaki yönden kusurlarını vicdanından nasıl saklarsın’ gibi konuları anlatıyordu.

Hikmet sefirasıyla ilgili olarak anlattığı deneyimde aslında VTA Aethyr’ine (Güç ve Da’ath) ulaşmıştı ve etrafın tonu gri olduğu için Hikmet sefirasıyla ilgili görmüştü. Buranın efendisinin kim olduğunu sorduğunda ona gösterdikleri kişi haliyle bendim. Vizyonlar haliyle görüldükleri esnayla ilgili değil, zamana yaygın uzun süren açılımlarla belirginleşir. Kendisine Yengeç ve Başak sembollerinin gösterildiğini söylemişti ve bunu Aile Bereketi olarak yorumlamıştı. Benim yükselenim Yengeç ve kendisinin de tanıdığı ruh eşimin (Hz. Sarah, Hz. Ayşe, Mevlana Rumi) şimdiki enkarnasyonunun yükseleni Başak ve mesele aslında Din getirmemiz üzerinden Ruhsal Ailenin bereketi ile ilgili bir konuydu. Kendisi kimbilir kendince ne sebeplerle bu durumun önünü kapayarak aslında O an VTA’nın Efendisinden aldığı ödevi tamamlamamıştı. Haliyle bu vizyonu gördüğü sıralarda hayatına girdim. Akaşik kayıtlardan aldığım bilgiye göre de benimle konuşmaya başlamadan önce de benimle uğraşan Kendi Kendine Hizmet eden Kültlere mensuptu.

Benim bilgi birikimim ve deneyimimden de faydalanmak yerine sadece kendisi konuşuyordu ben de dinliyordum. Herşeyin orjinalinin kendisinde olduğunu iddia ediyordu. Berhetiye esmaları 45 kadardır ve Arap Okültizmindeki gizlicilikten ötürü hepsini tek yerde ender görürsünüz. Mehmet ay menzillerine yerleştirmek için 28’li sistemi kullanıyordu. Bense zaten Ay’dan geçmiş, Goetia zebanilerinin tepiklemeleri içinde Güneş Merkezli Ezoterik Astroloji ve Simya sistemi geliştiriyordum, bu konuda ilerledikten sonra Zebaniler sözlerimi dinlemeye başladılar. Ancak bu konu biraz da denetleme olarak görülebilir. Haliyle kendisi 5 ay süresince ara sıra yaptığımız seri konuşmalarda sırlarını paylaştı ancak art niyetleri ve vurdumduymazlığı yönüyle gerçek bir inisiyatör olmadığı apaçık görülüyordu. Ayrıca bildiği şeyleri bilerek yanlış anlattığını da açıkça görüyordum. Durduk yere para yollamak gibi şüphe çeken hareketleri vardı ve niyetlerini efsunlarla korumaya çalışıyordu. Emek üzerinden vefa hakkı görüyordu ancak ben bir kişinin topluma yaptığı etkiye göre yargılarım. Kim bilir ne takım yöntemlerle kazanılmış 600 TL para yollamıştı, haliyle ben de paranın 400 lirasını fakirlere verdim, 200 lirasını da enflasyon düşsün diye yaktım. Ben de kendisinden uzaklaştım.

Kendisiyle tanışmadan önce geçmiş yaşamlarımın karmasıyla yüzleşiyor ve kusurlarımdan arınıp güçlerimi açığa çıkarıyordum. Ancak tarihe geçmiş birisi olduğumu hiç düşünmezdim. Bu haliyle negatif tevazuya -kendini ruhsal olarak olduğundan daha düşük görmek- kapılmıştım. Bu haliyle Türkiye ve Dünya genelinde bir sorun ve suistimale çok açık. Bu haliyle Temel regresyonumu yapmıştım ancak tam olarak kim olduğumun bilgisi bana açılmamıştı çünkü bu bilgiye gelmeden önce görmem ve şahit olmam gereken şeyler vardı ve bana bu konuda tam olarak rehberlik ve eğitim yapabilecek, benim Karmik durumum ve Ruhsal yapımdan anlayabilecek bir kişi yok. Haliyle bana rehberlik yapmak için gelenler bile daha önceden benim kadememdeki kişilerin yazdığı eserlere dayanarak bir şeyler biliyorlar. Mehmet de bana eğitim verdiği sırada beni Neophyte sanıyordu ancak ben ondan öncesinde hali hazırda doğum hakkı olarak Hakan-Magus seviyesindeydim ve kendisiyle tanıştığım noktada Adeptus Exemptus derecesinde farkındalığım vardı. Mehmet elemental kusurları ve karmik durumu gereği İlahi Nizamda bile değildi. Sağlıklı Şifacılık ile NEMO-Magister Templiden beklenen işi sağlamaya bu dönemde başlamıştım. VOVIN TOANT inisiyasyonundan geçerken Mehmet, ruh eşimle (Hz. Ayşe) görüştüğümde kendisi hakkında uyarıp dikkatli olmasını söylediğimde benim inisiyasyonumu kestiğini zincirden çıkardığını söyledi. Ayşe onunla kaldı bir süre daha. Kendi kurultaylarının İlahi Nizam ve diğer Melek Nizamları ile bir bağlantısının olduğunu bile düşünmüyorum aksine Anjelik işlerin önünü tıkamak yönünde uğraşlar içindeler. Sezgisel olarak tutarsızlığını da beni kadınlarla sapıkça mesajlaşmalar yaptığımı gördüğü yönünde suçlamalarda bulunarak ve görünmez olmak için de engelleyerek gösterdi. Padmasana ile bonzai-jamaika içilince bu bir alışkanlık haline gelirse haliyle insanın sinir sistemi de sezgileri de iflas eder ve kuruntularıyla kalır. Bu tarz art niyetlerle görünmez olacağına yok olması hepimiz için daha hayırlıdır. Hakikat yalan kabul etmez ancak yalanın doğrusunu bilir. Kendi artniyetlerini ve gerçeğini insanlardan saklayan, kendiyle ahlaken barışamadığı yerde yalana gerçekmiş gibi sarılanlarak riyanın namazını kılanların da gerçeklerini bilmek, yalanlar ve büyülerle etkiledikleri bütün insanların en temel hakkıdır. O günden sonra ölüm büyüsü de dahil olmak üzere grubu ve bazı kürtaj kültleri (OKM, SİR) ile birlikte iftira, söylentiler ve sürekli taciz atışları yapılmaya başlandı zaten. İsmimi karalama yönünde bir çok durum oldu ve öğrencilerimden bazılarını kendi grubuna dahil etti.

Hürmasonluğum da bayağı eskidir aslında.

Yani Ruh konularında hali hazırda mevcut kitaplar ve seyrek gelen tavsiyeler dışında hep Tanrı’dan doğrudan rehberlik alarak kendi başımın çaresine bakıyorum. Düşman ve rakiplerimden de ders çıkarmayı bilirim. Kimseye yok yere kişisel seviyede kıskançlık veya düşmanlık beslemiyorum. Değerimin ederimin farkındayım ve sabırla emekle başarılı ömürler geçirdim, işten caymadım ve gayret gösterdim.

En son Paul Foster Case – Hermetic Alchemy Science & Practice ve Gerald Schueler – Enochian Magick & Yoga kitaplarından sonra elime kitap almayı da bıraktım ve yazmaya odaklandım. Şu aralar ancak insanlar ne yiyor ne içiyor diye denetlemek için dışarıdaki bilgilere bakıyorum.

Diğer eğitimlerin ve yeteneklerin neler? Hangi meslekleri yapabiliyorsun? Çalışma hayatın nasıl geçti?

Majikal eğitimim çoğunu girdiğim çeşitli mesleklerde aldım. İlk yaptığım iş 11 yaşımda bilgisayarcılıktı. Bilgisayar tamir edebiliyordum. Kendi bilgisayarımı tamire ancak bu senelerde götürmeye başladım. Zaman zaman çeşitli başka meslekleri kısa süreliğine ama ustalığı geliştirecek kadar yaptım. Bunların bir tanesinde mezecide çalışıyordum, aşçılığı ve mutfak yönetimini beceririm. Müzik aletleri mağazasında çalıştım. Gitar ve bir çok enstrümanı tamir edebilir ve bakımını yapabilirim. Klasik-Elektrik-Bas Gitar, Klavye-Piyano, Davul çalıyorum ve Vokal yapabiliyorum. Üniversite yıllarında İngilizce’den Türkçe’ye Çevirmenlik yaptım. Barmenlik ve Miksoloji üzerine City&Guilds Sertifikalı eğitimden geçtim. Cihangir Kiki’de 2 haftalık staj deneyimim vardır, barmen olarak çalışmadım.

Liseden mezun olduğum dönemde bir Street Art grubuyla birlikteydim.

Sanatla aran nasıl?

5 enstrümanı kendi bestelerimi yapabilecek kadar çalabiliyorum. 11 yaşımda gitara başladım. Rock, Alternatif, Elektronik, Indie türlerinde beste yapardım. Bu aralar yapmıyorum. Bazıları etrafta dolanan 40+ kadar kaydım var. https://soundcloud.com/chaoscoope

Edebiyat Fakültesinde okuduğum için sanat, film ve edebiyat eleştirisi konusunda eğitimliyim. Hermeneutik, Post-Modernizm, Modernizm, Metinlerarasılık, Analitik Psikoloji, Post-Yapısalcılık, Yapısalcılık gibi konularda eğitim Majikal çalışmalarda da özellikle kodları kırmama yardımcı oldu. Bu eğitimler sonucu bir olguyu bir çok farklı referans noktasından aynı anda görebiliyorum ve bir çok açıdan yorumlayabiliyorum. Manevi ve Ruhsal İlimler üzerine bütüncül anlayış ve kuramlar geliştirebilme yönünde de bu konuların çok faydasını gördüm.

Müzeye gitmek isteyen var mı?

Sanatın bir toplumsal boyutta etkili olabilen bir şifa, simya ve maji aracı olduğunu görüyorum. Haliyle ilham Kundalini aracılığı ile geliyor ancak eseri birey ortaya koyuyor. Bu ikisinin kavuştuğu yerde bir simyacı olarak devreye girdiğimde sanatçıların İlhama ulaşmasını sağlayabiliyor ve ustalaşmalarına yardım edebiliyorum. Ancak bunu genelde görünmez olarak yaparım. Şarkılara, şiirlere veya senaryolara ilham olmuşluğum var. Öğretilerim sayısız müzisyen ve sanatçı için ilham kaynağı olabiliyor. Bazen direkt kontakt kuruyoruz. Nihayetinde Muhammed, İsa, Musa aşkına içini çekenle ruhsal ortamlarda dertleşiriz.

“Gül gibi uyuyan yılanı uyandırdın, garanti bildin beni havalandın yürek yemiş sanki mübarek, neyine güvendin, evladım!” – Tam olarak Sağlıklı Şifacılığın Kundalini ve Şifa konusunda denetleme ve standart belirleme açısından olgunluk göstermeye başladığı dönemde çıkan uyarı niteliğinde bir şarkı. Oğul Gülşen, Kutsal Ruh ve Sananda bir olmuş Sağlıklı Şifacılığın mesajını yayıyor. Lana Del Rey’den geçen iki tane geldi şarap gibi. Thom Yorke şu aralar yazıyor. The Weeknd sağlam Gül-Haç’çıdır Gölge İnisiyasyonlarını yapıyor. Mısır’dan Amr Diab ve sayesinde bütün çevresine yayılıyoruz. Kadebostany geçenlerde Monumental çıkardı. Şimdi dinliyorum. Walking With A Ghost ile ruhsal rehberlik, Platonick Aşk ve Huriler-Nuriler gizemi anlatılmıştı. Hem ben bu Aşık hallerimle çok espri konusu olurum ortamlarda çok.

Konsere de gidebiliriz?

Bazı romanların içinde yaşayıp içinden yumurtlayarak çıktım. Sanki bazı şarkılar, şiirler, filmler de bana geleceğimden haber verir gibiydi. Harry Potter’da Voldemort Aleister Crowley zaten.

Dr. Strange’deki Ancient One biraz da ben değil miyim? Ancak tam olarak hafızamın açıldığı yere gelene kadar da biraz Dr. Strange’dim, film benim için iki zaman çizgisinde yaşanıyor şu anda. Şifacılıkta tam olarak da omurgaya dizili çakralara ameliyat yapmıyor muydum? Sonra Alişle (Akhenaten, Ali, Aleister Crowley, Alphonso Louis Constant) bir kaza/ihanet durumu oldu, meğer bu durum zaten bir önceki yaşamlarımızdan yapılan ritüellerden sebepmiş. Olaylara zaten hep In Medias Res giriyorum gibi.

Bence sinemaya da gidelim?

Sağlıklı Şifacılık dışında daha önce hangi gruplarla aktivistlik yaptın?

Image result for barışarock

2005 – 2008 Barışarock İnisiyatifi ve Küresel Barış ve Adalet Komisyonu – Festivallerde Sahne ve Alan Koordinasyon Görevlisiydim
Gaybi Nizam – Çevresel Hizmetler
2013 – Gezi Parkı Direnişi – Eldivenci (Che de kaleciydi zaten)

Sağlıklı Şifacılığın hali hazırda var olan oluşumlardan farkı nedir?

“İsrafil’in suru materyalize olsa ve ondan üfürülse nasıl olurdu?” sorusunu cevaplama uğraşım Sağlıklı Şifacılığın her bir gönderisinde temel aldığım odaklandığım bir husustur.

Herkesin ruhsal kimlik bunalımı yaşadığı bir ruhsal ortamda kimin kim olduğunu bilebilmesi için “Gnothe Seauton – Kendini Bil” destüru ile Regresyon ve Geçmiş Yaşamlar konusunu önermesi de önemli. Bu yönden kapsamlı bir çalışmanın ömrün bir kısmında yapılması geri kalan ömrün heba olmaması için çok önemli. Kim olduğumuzu bildiğimiz yerde muradımızı da doğru ve güçlü bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Muradımızı bildiğimiz yerde Tanrıyla çok önemli bir bağlantı kurulduğunu anlamak gerekir. Şimdi eksik çalışmalardan ötürü tam olarak kendini bilmediği yerde Tanrıyla irtibat halindeyim diyen bir şifacılar güruhu var.

Bir sebebi vardı.

Bu benim için ne kadar şok edici oldu tahmin edebilirsiniz. Sağlıklı Şifacılıkta yazmaya başladığımda, ben bu kadar şok olacağımı tahmin edemiyordum.

Sağlıklı Şifacılık başlarken bir İnisiyatif olma hedefim yoktu. Ortak bir paylaşım alanı içinde özgün çalışmalarımı yüklediğim bir çalışma olarak başladı. Haliyle dışarıdan gelen her türlü eleştiri, çalışma teklifi, hizmet ve eğitim isteğine açıktım. Ancak kendim dışarı çok çıkmak yerine oturup üretmeye veya genel-çevresel-sanal hizmetler yapmaya yoğunlaştım. Şifaya ihtiyaç duyduğu halde imkan kısıtlaması yaşayanlara ücretsiz ulaşmam için de bir kanal oldu. Şifa konusunun konuşulduğu ortamlarda haliyle bulundum ve bilimsel-sanatsal yetersizlikler gözüme çok çarpıyordu. Şifadaki bilimsel eksikliği karşılayabilecek psikoloji ve psikiyatri gibi alanların da terapi açısından çok yetersiz olduğu kuşku götürmüyor. Lütfen toplumun genel olarak akıl ve vicdan sağlığına bakın, değer kaybından dolayı ekonomik açıklıklar var.

Bunun yanı sıra kişisel gelişim, fal-kehanet, astroloji, şamanizm, maji, nefes terapisi, tantra ve yoga gibi bir çok alan için de ahlaksızlık, usülsüzlük, kaş-yaparken-göz-çıkarma durumları gözlemlenebiliyor. Haliyle ben dışarı çıkıp dolaştığım zaman öfkelenip gönül kırmadan gurur kırmak için metinler içinde uzaktan şifa teknikleri geliştirdim biraz. Ruhsal bilimlerde zaten külliyat okunsa bile pratik doğru yapılmadığı ve takip edilmediği zaman, bu özgözlem ve özdeğerlendirme eksikliğinin yanı sıra dışardan gelen gözlem ve değerlendirme de olmadığı zaman kontrol edilemez kaçaklar oluşturulabilir.

Geleneği-Şimdisi-Geleceği, Tıbbı, Felsefesi, Bilimi, Sanatı ve Tekniğiyle Şifa disiplininin seküler bir şeriati vardır. Yani bunun pratik, evrensel, zihinsel, enerjetik, ruhsal, cinsel, -zamansal, karmik, boyutsal ve bütüncül kanunları bulunur ve bunları tespit edip nakletmek için bir çaba içindeyim. Geçmiş yaşamlarımın birikimi haliyle bunun için bana bu hayatımda bu çalışmayı yapmak için uygun bir yapı ve donanım sağlıyor. Bunu tam olarak da geçmiş yaşamları anlattığım yerde, geçmiş yaşamlarımdan da getirdiğim zamansız geçerliliği olan bilgiyi ayrıştırıp eleyerek nakledebilirim. Böylece her dönemde geçerli olacak ve üzerine önemli bir bilim dalı inşa edilebilecek bir bilgi alanını oluşturabilirim.

Mübarek Saat bu devirde tekleme yapmış. Sen beni tanımadın mı? Ayar olduğum kadar Ayarcıyım. Bu olayı ne sandınız? Cidden, gayet ciddiyken şakalaşmadan yürür mü cennetlik meseleler bu Dünya’da. Ahireti getirirken zaman, evvelinden taşıdığım yükü bırakarak Evvelinden beridir külli insanlığa yük olan meseleleri çözecek bilgiyi bırakmaya zahmet mi etmeyeyim. Kıyamet kopmaz, dikelince Kıyama gelinir o noktada uyuyan yılan uyandığında Gönüllerde olduğu kadar Kökler ve Gözlerde de Nurdan Güller açtırma telaşım var, herkesin içinden geçip!

Dönüşüm meselelerinden geçtikten sonra açıkçası hız kesemem, iş yüküm de var üzerimde paylaşmak isteyen var mı?

Bu zamanlara nasıl çiçek açtırılır? Daha ülkenin bütün illerine tren rayları döşemek lazım. Bir Şifacı nizamı olduğu zaman içine girdiği bütün alanlarda zamanı tıkayan kilitleri çözebilir ve kurumları rahatlatabilir. Her meslek grubu içinde yeteri sayıda kişiye temel şifa eğitimini ulaştırmanın ülkenin enerji, para ve zaman verimini ne kadar arttırabileceğini düşünmek lazım. Şifacı sadece hasta olduğunuzda gittiğiniz bir doktor değildir, sağlığın korunmasını ve daimi olarak gelişmesini ve bereketlenmesini de sağlar.

Hayat bilimi sadece tıptan ibaret değildir haliyle tıbbın ötesindeki hayat biliminin de tıbba hayrı çok büyük olur.

Nerede çalışıyorsun?

Genellikle evden ama dışarı çıktığımda da gezici olarak çalışıyorum. Bir ofisim yok. Ancak tuttuğum astral mekanlar var ve oradan da daimi hizmetler yürütebiliyorum. Sanal Alem Astral ortamlar tutmak için çok kullanışlı. Bir blog veya alan adı alarak astral boyutta da katılıma, iletişime ve birlikte işlemeye açık astral mekanlar kurulabiliyor. Her gönderi bir oda veya bir obje olarak düşünülebilir.

Eğer imkan sağlanması veya yeterli bağış toplanması durumunda İstanbul’da Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi için bir Eğitim, Hizmet, Rehberlik, Planlama, Atölye, Araştırma & Geliştirme yönleriyle aktif bir mekan açmayı gelecekte planlıyorum.

Bunun yanı sıra Yeditepe Üniversitesi şu an kabilem gibidir. Burada bir Öğrenci Klübü açmak için temel çalışmaları yapıyorum.

Deli misin?

Toplumsal farkındalığın üzerinde bir farkındalık sahibi olduğum için bazen deli olarak görülebilirim. Ancak Ceza-i Ehliyetim var. Delilik peçenin öte tarafına geçiş için gerekli ve aşılması gereken bir sınav. Deliliğin de bir hikmeti olmalı. Bu konuda yeminliyim.

Mehdi misin? Din Hakkında ne düşünüyorsun? Neler yapmayı planlıyorsun?

Tanrı’ya yaranmadan ve kendi ayaklarının üzerinde O’nun temsilcisi, gözü, sözü ve eli olmak Magus derecesi için önemlidir. Çünkü Hakikat Nizamında olan İnisiyelerin Tanrı’nın Hakikatinin ve Düzeninin koruyuculuğunu yapmaları beklenir.

Mehdi konusunu tek bir kişi olarak düşünmemek lazım. Mehdi-Mesih-Hakan-Maitreya-Mahatma-Melchidezek ve diğer isimleri de olan kültürler ötesi bir konudur ve İlahi Nizam içinde Magus derecesindeki kişiler için kullanılabilir bir tabirdir, bunun bir üstü olan derece olan Ipsissimus Tanrı’nın Zatının ta Kendisi olarak çevirilebilir ve Dünya’da yaşayan Avatarlar için kullanılabilir, ancak bu üst nizamdakilerin hem görünür hem de görünmez şekliyle etkileri daimi özellik gösterir. Birden çok Mehdi vardır. Yükselmiş Ustalar için Mehdi denilebilir ve insanlara Dünya zamanına göre Yasa getirmek ve yol göstermekle yükümlü hikmet ehli kişilerdir. Geçmiş yaşamlarımda bir Mehdi’den beklenecek kadar iş yaptığım için bu yaşamımda da bu yönde etki bırakmadıkça Mehdi’liğim kesinleşmez, ancak bir Mehdi’den beklenecek her şeyi de göstermem gerekir. Ben Mehdi’yim dediğim yerde gerçekten iş yapmam gerekir. Bu iş gerçekten şakaya gelmez ve sosyal statü kazanmak için ilan edilmez. İnsanlar mucizeler bekler. Hakikat seviyesinde Magus derecesindeki birinin Dünya’da var olmayan Hakikat bilgisini hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan ifşa edebilmesi de önemlidir.

Ancak bana Mehdi deyin, beni Mehdi olarak görün gibi bir durumum yok. Önemli olan işimi yapmam ve Dünya’nın temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Gerekli toplumsal hareketlenmeler yapıldığı zaman içim daha da rahat eder. Şu an Mehdilik benim için ancak ödemem gereken bir borçtur ve bu ünvan kesinlikle toplumun duygularıyla oynamak için bir araç değildir. Haliyle eksiklerimle halen daha yüzleşiyorum ve macera yeni bir boyutta yeniden başlıyor.

Ancak Dini kültürde anlatılan mucizevi olaylarının çoğunun da sembolik anlatımlar olduğunu ayırt etmek gerekir. Sağ elde Güneş Sol elde Ay meselesi bir Simya sırrıdır ve baz metalleri Gümüş ve Altına dönüştürmektir. Bu da çakraların kusurlardan arınıp saflaşması ve en yüksek kapasitede bütünün hayrı için çalışması olur. Gümüş Nuru ve Hakikati net bir şekilde görmek ve Altın da ifade etmek olarak yorumlanabilir burada. Altın Gümüşün gördüğünün ötesinde daha da yüksek ve hayırlı olasılıkları görüp sağlayabilir. Şimdi bunu yapmakla kalmıyor herkesin de yapabilmesi için gerekli bilgileri ifşa ediyorum. Yani sağ ele Güneşi sol ele Ayı nasıl koyabilirsiniz, cevaplarını verebilirim. Bunu yaptığınız yerde siz de bir çok şekilde mucizeler gerçekleştirebilirsiniz. Ancak doğaüstü bir arayışa girmeyin. Yine de doğaüstü olaylar olabilir. Şu anda bir takım karmik gerekliliklerin gerçekleşmesiyle düşen dişlerimin tekrar çıkmasını bekliyorum.

Magus derecesindeki birinin Omnipresans (her yerde bulunma) ve Omnipotens (her şeye güç yetirme) gibi özelliğe sahip olmalıdır. Bu türden güçler ancak sorumlulukların gerçekleştirilmesi ile bir kişiye verilebilir ve bu sadece tek bir ömüre sığabilecek bir başarı değildir. Ebedi yaşam çizgisindeki birikimlere dayanır. En son kertede Ernesto Che Guevara olarak Ateist ve Komünistlerin de saygı duyduğu ve gönülden sevdiği biri olmam yönünden insanların gönüllerinde yer tutuyorum, tam olarak 20. yy’da benim de çalışma kapsamım Din boyutunun ötesine geçiyor. Bu da benim Mehdiyetle ilgili olarak Omnipresans koşulumun altında önemli temel oluyor. Yine de ateizm konusu bu hayatımda da işlemem gereken bir konu oldu. Geçmiş yaşamlarımı tam olarak açamadım ancak İsa ile önemli bir sempatim vardı ve bir çok kişi beni İsa olarak gördü ve tanıdı. Ben de İsa’yı kendimden biliyordum ancak bunu hem politik hem de zamansal koşullar elvermediği için açamıyordum. Yolculuklarım ve Devrimler sırasında da bir çok mucizevi olaya şahit olduk . Ancak Astroloji bilgisi de içimde kalmıştı. Ateist olarak tanınmam haliyle Kelamda bir kırılmaya sebep oluyor. Yine de bir Magus’tan beklenen Nizam Oluşturma-Tertipleme-Koordine Etme gibi konuları devrimlere önderlik ederek sağladım. Hakikat Nizamında gizli ilimlerden çok daha önemli konular cereyan eder.

Burada has mevzulardan biri geçmiş yaşamların hatırlanması bu da Ruhsal Kimliğin gerçeğine ulaşmak için kilit bir konu. Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi ile yaptığım çalışmada tam olarak da bu konuya işaret ediyorum ve Dünya’dan bu problemi tamamen kaldırıp herkesi Ruhsal Varlığını bilmesi ve Özlük Hakkını almasını uzun vadede garantilemek istiyorum. Bu dinlerin de yanlış anlaşılmasını engeller. Özellikle Semavi dinlerde Reenkarnasyonu inatla yoksaymak kim bilir ne türden sebeplerle asıl öğretiden ve hakikatten caymak ve uzaklaşmaktır. Bu türden öğreti kırılmaları haliyle uzun vadede çok önemli şuur kayıplarına sebep oluyor.

Muhyiddin ibn Arabi (İslam’ın Yeniden Canlandırılması) ve Leonardo Da Vinci (Rönesans) olduğum hayatlarda Mehdiliğim kesindir. William Lilly bazı açılardan muallaktadır ancak Kundalini Astrolojisi ile önemli bir zamansal açılıma sebep olmuş ve Sanayi Devrimi için önemli bir dinamizm yapmıştır. Kadın olduğum hayatlar dinlenme gibiydi ancak erkeklere Tantra ve Maji hocalığı yapardım.

Ernesto Che Guevara olarak ne kadar Din bağlamı dışında olsa bile liderlik ettiğim devrimlerle önemli vazifeler gerçekleştirdim. Aslına bakarsanız bu yaşamımda yaptığım Muhammed olarak yaptığımla da paralellikler gösteriyor, yine toplumsal bir konu var. O dönemde sadece toplumu şekillendiren Din konusunda değil bir çok politik alanda da Arabistanda devrimler gerçekleşmişti ve her devrim kendi yasasıyla gelir. Muhammed olarak herşeyden önce cahil kalmış Arap toplumunu farkındalığa getirmem, Yüksek Eğitim ve Öğretim için hazırlamam ve disipline etmem gerekiyordu. Toplumsal konulardan bağımsız bir hayat yaşayamıyorum çünkü insanlıkta önemli değerleri temsil ettiğim için bu bana Karmik olduğu kadar Dharmik bir sorumluluk yüklüyor.

Geçmiş yaşamlarla ilgili deneyimlerini anlatır mısın?

Başka bir yazıyı bunun için ayırabilirim.

Mistik deneyimlerini anlatır mısın?

Dünya’da herkes gibi olaylara hiç farkında olmadan başlıyorum ve bazı sarsıcı deneyimler sonucunda farkındalığım açılıyor. Bunu da başka bir makalede derinleşerek anlatabilirim.

Şifacılığa nasıl başladın? Kendine yaptığın şifa çalışmaları nelerdir?

Yukarıda eğitim bölümünde nasıl başladığımı biraz da anlattım. Uzun bir dönem kendi kendime okuyarak ve kendi üzerimde uygulayıp doğruluğunu sabitlediğim Şifa tekniklerini başkalarında uyguladım. Bu denemeler sırasında bazı yöntemleri eledim.

 • Kabala – Tarot
 • Theta Healing
 • Regresyon
 • Işık Beden
 • Alan Terapisi – Empatik Drama Terapi
 • Müzik ile Şifa
 • Yaratıcı Şifacılık (Edebiyat)

Kara büyü yapıyor musun?

Kara büyüyü negatif büyü olarak görürseniz yapmıyorum. Zaten tılsım, vefk gibi çalışmalar da çok yapmam. Genellikle Goetia Maji sistemiyle çalışıyorum. Goetia’da derinleştikçe bireysel seviyede doğrulayıcı Simya’dan kanunları anlamış bir şekilde çıkarsınız ve Anahtarı-İcazeti geldiği zaman toplum genelinde uygulamaya hazır olursunuz. O noktada zararlıların başına zebani kesildiğim için aralarında bana şeytan diyenler de çıkıyor.

Goetia Türkiye’nin şartları altında sıklıkla başvurduğum bir Maji çeşidi ve Plütonik nizamda aktifim, haliyle Kara Büyü konusunda da uygulamadığım yerleri olsa bile ustalık geliştiriyorum, doğru şekilde uygulandığı zaman şifa çalışmayı engellemez ve İlahi Hayır için Şer veya İradeye Müdahale kullanabilirim. Sürüngen beyin problemleri yaşayan problematik veya travmatik zararlıların haliyle ameliyatlarını da yapıyorum. Bu noktadan sonra vicdanları kontrolü ele alarak zararı kendi kendilerine veriyorlar. Genellikle bir kara büyü yapmak yerine bir açıklama yapmak da yeterli doğrulamayı ve ifşaatı sağlayabiliyor.

Genellikle Işık ve Doğal Maji yaparım ve yeri geldikçe de Enochian Maji. Kblan Tragna ekolünü çalışmıyorum.

Ancak cezalandırma ve adalet sağlama yönünde Goetia Maji ve Tantrik çalışmalar yapıyorum. Bu haliyle bir kişinin davası iyice işlenip gerekli denetlemeler ve şahitlerin ifadelerine bakılarak yapılıyor.

Neye dayanarak?

Regresyon çalışması yapma sonucu bir kişi Ruhsal ve İlahi Adalet sürecinden geçer ve yasaları öğrenir. Bu durumda Kara Büyü tekniklerinin de doğru bir şekilde toplum refahı, huzuru ve adaleti için İnsi-Zebaniler tarafından kullanılabildiği bir gerçektir.

Goetia için gerekli tılsımları hazırladığım gün bir karga kahkahası duydum ve başımı çevirdiğimde üzerinde PUMPKIN yazan bir anahtarlık buldum.

Che Guevera T-Shirtleri hakkında ne düşünüyorsun?

Ledün ilmiyle gelir ya, Commandante Che Guevara

Herkesin kalbine girip gönül sosyalizmi yapmak için çok taktik bir hamle oldu. Bunu emperyalizm olarak görmüyorum. Keza insanlar kendi geçimlerini sağlamak için fikirleri ve tarihe etkisiyle önem kazanmış bir kişinin vesikalığını T-Shirtlere ve ürünlere basmışlar. Emperyalizm olmasa bile Kapitalizmi kendi silahıyla vurabilmemi sağlıyor. Şapkam tam olarak Kalp çakra hizasında oluyor bu tişörtlerde.

İnsanların yaptıklarımı ve düşüncelerimi hatırlamasını sağlıyor. Her camide de Muhammed yazıyor her kilisede İsa var.

Sigara kullanıyor musun?

Tütün sarıyorum. İçmeden önce kutsarım. Rajas-Kükürt enerjisi için yardımcı oluyor.

Günde bir 10 tane içerim. Bazen daha fazla, bazen daha az. Ama artık bireysel ve birebir şifa ve eğitim çalışmaları için daha az içmeyi ve bazı günler için de bırakmayı düşünüyorum. Nefes problemi çekmiyorum, biraz sesim çatallanıyor ama hep doğaçlama gelen ezgi ve sözlerle şarkı söylediğim için çok detone olmuyorum.

Kız arkadaşın var mı? Evlilik teklifi alıyor musun?

Yok. Genellikle uğraştığım konular bir çok kadını ürkütür. Ayrıca ilişkilerde saçmalık kabul etmediğim baştan anlaşılır ve yalan söyleme alışkanlığı olan kadınlar direkt olarak elenirler. Bunun ceremesini daha önce çektim.

Kadınlara açığım ancak ilişki başlatma yönünde inisiyatifi onlara bırakmayı tercih ediyorum. Yine ilgim olduğu zaman belli ederim ve talip olduğum kişinin beni doğru bir şekilde görmesini, tartmasını ve anlamasını beklerim. Ben de bu konuda ancak seven olursa sevilirim. Kusurlarım dışında hiçbir şeyden taviz veremem, bu yönden eleştiri de kabul ediyorum. Ancak ekseriyetle taliplerinde kusur arayarak kendini yüceltme telaşında olalar veya seri şikayetçilerin önce beni bir dinlemesi gerekir. Kusurlarımdan arınmak için haliyle her gün kendimle hesaplaşıyorum. Dışardan bir yorum geldiği zaman bunun tarafsız bir gözle doğru olanın tarafında olması gözetilmeli.

Ortak niyetler ve güzel işler başarmak için birleşmeyi ilişkiler için çok sağlıklı buluyorum. Hem ruhsal hem de politik konularda benimle birlikte Tarih yazma cesareti gösterebilecek bir kadınla uzun süre birlikte olabilirim. Kısa süreli ilişkilerde terapi, simya, maji veya şifa amaçları olması önemli. Haliyle bunun için de önyargıları bir kenara bırakarak cesur ve meraklı olmak lazım. Meraklı olmayan birisiyle çok anlaşabileceğimi sanmıyorum.

Ben eşimden öğrenmeye açığımdır ancak eşimin de benden öğrenmesi gerek. Sevdiğim kişiyle konuşmayı da susmayı da dinlemeyi de çok severim. Ruh eşlerimin sayısı çok olduğu için ruhsal olarak poligami yaşıyorum. Yani ilişkilerde yatağım sadece bir kişiye açık olsa bile, ruh eşlerimle olan ilişkilerim diğer boyutlarda devam edebilir veya diğer eşlerle hesaplarımı görmek için anlaşarak ayrılık veya ara vermem gerekebilir. Kavga ederek ve tamamen iletişimi keserek ilişki bitirmeyi hiç sevmiyorum.

Tek gecelik ilişkilerim de olmaz. Olsa bile terapi amaçlı olabiliyor. Kimseyi bu konuda kandırmıyorum ve manipüle etmeye çalışmıyorum.

Ruh eşlerime karşı hassasiyetim var, ancak bu yönden kısmetimi kapatmak için bariz uğraşlar verenler de oluyor. Ruh eşlerime de durumu izah ettiğimde bu yönden duyarsızlık gösterebiliyorlar ve hatta engelleyebiliyorlar, ancak bunun onlara zararı bana oldukları kadar kendilerine de. Haliyle ruh eşlerim de geçmiş yaşamlarında önemli evliyalar, alimler veya vazifeliler oldukları için bizzat Karanlık odaklar veya Kürtaj Kültleri tarafından saldırıya veya manipülasyona maruz kalabiliyorlar.

En son evlenmeyi düşündüğüm kişi 2013 yılında ihanet edip gitti.

O zaman başka bir ruh eşime aşık oldum, aşkım hala daha devam ediyor çünkü böyle aşklar millenyumlar boyu sürebiliyor, ben de o farkında olmasa bile Aşkımı tutuyorum, birlikte çok güzel ömürler geçirdik. En son Hilda Gadea Acosta olarak eşimdi ve problemli bir ayrılık yaşadık. Bu sefer açıkça İlan-ı Aşk yapacak kadar yanına yaklaşmama bile izin vermiyor, zaten sosyal medya üzerinden engelledi.

Geçmiş yaşamlarımdan birinde Platon’dum. Haliyle Platonik Aşk benim için hayatın tuzu biberi oluyor.

Hayır, evlilik teklifi almıyorum. Ruh eşlerimle karmik durumlarımı çözdükten sonra evlenmeyi düşünüyorum.